0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

Amaç

İşletmelerin riskli dönemlerde kalabilmeleri için güçlü bir Finans ve risk Yönetimi gereklidir.

Bu eğitimde amaçlanan güçlü finansal yapının oluşturulması ve sürdürülmesi için etkili stratejilerin belirlenmesi ve yönetim becerilerinin kazandırılmasıdır.

 

İçerik

 • Risk Kavramı
 • Finansal Risklerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri
 • Neler Yapmalıyız ?
 • Kriz Dönemlerinde Finansal Başarısızlık Nedenleri
 • Risk Kriz Dönemlerinde İşletmelerdeki Nakit Yönetimi
 • Risk Dönemlerinde Çalışma Sermayesi Yönetimi
 • Krizlere Karşı İzlenen Finansal Stratejiler ve Alınabilecek Tedbirler
 • Kara Geçiş Noktası (Ne Zaman Kara Geçeriz?)
 • Faaliyet Oranları
 • Alacak Devir Hızı
 • Borç Devir Hızı
 • Stok Devir Hızı
 • Nakit Döngüsü

Eğitmen

image
Yüksel BİLEK

Eğitmen – Danışman – İç Denetimci – SMMM

Eğitmenlik-Danışmanlık çeşitli firmalarda 10 yıllık yöneticilik deneyimi, muhasebenin her alanında toplam 30 yıllık deneyim sonuç odaklı, yaratıcı, yenilikçi, hırslı ve ekip çalışmasına önem vererek çalışmak.

Belgeler;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı

İç Denetçi Sertifika

Bağımsız Denetçi Ruhsatı

TURMOB TTK Eğitmeni

TURMOB KOBİ TFRS Eğitmeni

Danışmanlık Konuları;

İç Kontrol ve Denetim

Muhasebe sisteminin kurgulanması ve ERP sistemine uyarlanması

Maliyet Muhasebesi Sisteminin kurulumu

Bütçe Sisteminin kurulması

Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçiş

Eğitim Yeri

Zoom