0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Hakkında

Eğitmenlik-Danışmanlık çeşitli firmalarda 10 yıllık yöneticilik deneyimi, muhasebenin her alanında toplam 30 yıllık deneyim sonuç odaklı, yaratıcı, yenilikçi, hırslı ve ekip çalışmasına önem vererek çalışmak.

Belgeler;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı

İç Denetçi Sertifika

Bağımsız Denetçi Ruhsatı

TURMOB TTK Eğitmeni

TURMOB KOBİ TFRS Eğitmeni

Danışmanlık Konuları;

İç Kontrol ve Denetim

Muhasebe sisteminin kurgulanması ve ERP sistemine uyarlanması

Maliyet Muhasebesi Sisteminin kurulumu

Bütçe Sisteminin kurulması

Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçiş