0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

Eğitimin Amacı:

Stratejik planlama ve hedeflere göre yönetim ilkelerinin uygulama adımlarının oluşturulması, işletmelerde bütçe sistemlerinin kurulması, Liderlerin ve maliyetlerin kontrolü ve yönetimi  alanlarında katılımcılara, bir bütçe sisteminin kurulması, denetlenmesi ve raporlanması gibi konularda güncel ve uygulanabilir bilgilerin gösterilerek öğretilmesi hedeflenmiştir.

İşletme yönetimi içerisinde bütçelerin etkin bir biçimde ve çağdaş bir yönetim aracı olarak oluşturulması, kullanılması, yorumlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir altyapı hazırlanması.

Tüm bu amaçlara uygun teorik bilgilerin aktarılması ve senaryoların gerek yazılımlar  gerekse sistematik olarak yönetilmesi ve ölçülmesi.

 

 

Eğitimin İçeriği:

 

 • Stratejik Yönetim,Stratejik Planlama ve Bütçeler
 • Bütçelemenin amacı ve temel ilkeleri,
 • Bütçenin hazırlanmasındaki yol haritası
 • Satış Bütçesi hazırlanması; mevcut satış bilgilerinin bütçe platformuna uyarlanması. Yeni hedeflerin belirlenmesinde baz alınacak parametrelerin belirlenmesi.
 • Üretim Bütçesi hazırlanması; stok hedeflerinin dikkate alınarak üretim bütçesi ve beraberinde satınalma bütçesinin oluşturulması.
 • Direkt İşçilik Bütçesi hazırlanması
 • Genel Üretim Giderleri Bütçesi hazırlanması
 • Maliyetlendirme ve Genel Üretimin giderlerinin  dağıtımına ilişkin  uygulamaların yapılması. Yemek, elektrik giderleri gibi giderlerin dağıtılması .
 • Endirekt maliyet merkezi giderlerinin dağıtımlarının örneklenmesi ,   
 • Üretim Maliyet Bütçesinin oluşturulması,
 • Faaliyet Giderleri, Yatırım, Finansman Bütçeleri
 • Proforma  Gelir Tablosu ve Bilânçonun hazırlanması
 • Nakit Akış Bütçesinin  Hazırlaması
 • Bütçe kontrol  tablolarının oluşturulması ve  Sapma Analizleri
 • Gerçek datalar üzerinden uygulama örnekleri.

 

Kimler katılmalı:

Şirket bölüm yöneticileri, yönetici adayları, bütçe departmanı çalışanları, üretim planlama departmanı çalışanları, muhasebe–finans departmanı çalışanları

Eğitmen

image
Yüksel BİLEK

Eğitmen – Danışman – İç Denetimci – SMMM

Eğitmenlik-Danışmanlık çeşitli firmalarda 10 yıllık yöneticilik deneyimi, muhasebenin her alanında toplam 30 yıllık deneyim sonuç odaklı, yaratıcı, yenilikçi, hırslı ve ekip çalışmasına önem vererek çalışmak.

Belgeler;

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ruhsatı

İç Denetçi Sertifika

Bağımsız Denetçi Ruhsatı

TURMOB TTK Eğitmeni

TURMOB KOBİ TFRS Eğitmeni

Danışmanlık Konuları;

İç Kontrol ve Denetim

Muhasebe sisteminin kurgulanması ve ERP sistemine uyarlanması

Maliyet Muhasebesi Sisteminin kurulumu

Bütçe Sisteminin kurulması

Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçiş

Eğitim Yeri

Zoom