0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

GENEL

https://akademi.immib.org.tr (Sözleşme içinde "Web Sitesi" veya "Site" olarak anılacaktır) web sitesine üye olmadan önce site politikasını onaylamanız gerekmektedir. Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. Bu web sitesini kullanan kişiler aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır. Üye, Platform’da gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemde, İMMİB Akademi’nin herhangi bir suretle duyurduğu/bildirdiği İMMİB Akademi kurallarına, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini ve bu iş ve işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

TARAFLAR

a) https://akademi.immib.org.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İstanbul adresinde mukim İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (Bundan sonra “İMMİB Akademi” olarak anılacaktır.) b) https://akademi.immib.org.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İMMİB’in öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşur da, eğitim hizmeti zamanında ve süresinde verilemez ise, durum katılımcıya bildirilir. Katılımcı; eğitim bedelinin iadesini, eğitim bedelinin bir yıl içerisinde kendisi veya kendisinin bildireceği başka bir katılımcı tarafından kullanılmasını talep edebilir. Katılımcı eğitimi satın almayı iptal ederse; ödemeyi havale-EFT ile yapmış ise iptalden itibaren 14 gün içinde kendisine bu ücret ödenir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, akademi.immib.org.tr internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, İMMİB Akademi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Üyelik hesabı bu hesabı oluşturan Üye’ye özeldir; Üye, üyelik hesabını üçüncü bir kişiye kullandırmayacak ve diğer üyelerin üyelik hesaplarını kullanmayacaktır. Üye, İMMİB Akademi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından İMMİB Akademi’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İMMİB Akademi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye akademi.immib.org.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, akademi.immib.org.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Hizmetleri elde etmek veya Hizmetlerden profilleri ve diğer verileri kopyalamak için yazılım, cihaz, komut, robot veya diğer araçları veya süreçleri (gezgin, tarayıcı eklentisi ve eklenti veya farklı herhangi bir teknoloji) geliştirmek, desteklemek veya kullanmamayı taahhüt eder. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İMMİB Akademi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, İMMİB Akademi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. https://akademi.immib.org.tr web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye İMMİB Akademi web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

FİRKİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi Kuruma veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

GİZLİLİK

İMMİB Akademi tarafından https://akademi.immib.org.tr internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. İMMİB Akademi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya İMMİB Akademi’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) İMMİB Akademi ve https://akademi.immib.org.tr web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz ve ödeme altyapısı sağlayan şirketin Güvenli Ödeme Sistemi’ne yönlendirilir. İMMİB Akademi iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine eğitim ve organizasyonlarla ilgili mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya İMMİB Akademi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. İMMİB Akademi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İMMİB Akademi’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, İMMİB Akademi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Tahkim Merkezi ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.