0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Hakkında

1982 yılında Samsun’un Alaçam ilçesinde doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini orada tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İİBF fakültesi İŞLETME bölümünde eğitimine devam etmiştir. Lisans eğitimi boyunca hayali olduğu üzere özel bir dış ticaret firmasında çalışmaya başlamıştır. 13 yılı aşkın iş hayatı boyunca firmanın ithalat operasyon, lojistik, gümrük işlemlerinin organize edilmesi, satışı destekleyici ve geliştirici tüm organizasyonel çalışmaların yapılması, ilgili ekibin yönetilmesi, uzun vadeli stratejik planlar doğrultusunda dış pazarların araştırılması, yeni iş fırsatlarının yaratılması, mevcut dış tedarikçiler ile ilişkilerin geliştirilmesi, yeni ürün ve tedarikçi sağlanması konularında sorumluluk ve yetki sahibi olmuştur. Dış ticaret ile ilgili temel konularda yetkinliğini artırabilmek amacıyla 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Dış ticaret uzmanlığı programını tamamlamıştır. 2017 yılında Yüksel Akademi işbirliği ile iş hayatı boyunca dış ticarete dair edindiği deneyimlerini eğitimler ve danışmanlık hizmetleri vererek paylaşmaktadır.