0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

Akreditifin Genel Kuralları  

 • Akreditif Nedir?
 • Akreditifin Misyonu
 • ICC – UCP  600 – Uniform Customs and Practice Rules for Documentary Credits
 • Akreditifin Alıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditifin Satıcısı Tarafından Avantajları
 • Akreditife Katılan Taraflar ve Aralarındaki İlişkiler

Bankalar Açısından Akreditif Nedir

 • Bankaların İthalatçısı Adına Verdikleri Bir Taahhütüdür
 • Bankalar Bir Akreditif İle İthalatçının Elini Güçlendirir
 • Bankalar İthalat Akreditifinde İthalatçısını Gayrınakdi Kredilendirir
 • Akreditif, Kredi Ve Teminat
 • Bankaların Akreditifle İlgili İzledikleri Yok
 • Bankalar Nelere Dikkat Ederler
 • Bankaların Akreditife Şart Olarak Koyamayacakları Hususlar
 • Bankalar Akreditifte Hata Yapamazlar
 • Bankaların Akreditifteki Güvencesi Evraktır
 • Bankalar, Akreditif Ve Deniz Konşimentosu
 • Akreditifte İthalatçının Bankası İle İhracatçının Bankası Arasındaki İlişki
 • Bankaların Akreditifte Teyid İlişkisinin Getirdiği Riskler
 • Bankaların Bir Akreditife Teyid Vermesi İle Nasıl Bir Misyon Üstlenmiş Olur?
 • Bankaların Bir Akreditifte Devam Eden Sorumluluğu
 • Hangi Hallerde Bankaların Bir Akreditifte Sorumluluğu Sona Eder?
 • Bankaların Akreditifte Sorumluluğunun Sona Ermesi
 • Akreditif Evrakında Rezerv Oluşması Bankalara Neler Kazandırır, Neler Kaybettirir?

Akreditifin Operasyonel Yapısı ve Taraflar

 • Akreditif İşleyiş Şeması, En Basit Akreditif
 • Akreditif Şartlı Havaledir
 • Akreditif - Şartlı Havalenin Şartları Neler Olabilir
 • Akreditif ve UCP 600 Sayılı Broşürün İlişkilendirilmesi
 • Akreditifin Ödeme Yükümlülükleri
 • İşaret Olarak Koyabileceğimiz Maddeler
 • Gerçek Akreditif İncelenmesi –  Sight Teyidli
 • Gerçek Akreditif İncelenmesi – Sight Teyidsiz
 • Gerçek Akreditif İncelenmesi – Down Payment, Mixed
 • Akreditif Küşadı Örneği ve Tercümesi
 • Her Satırda Akreditiflerin Anladıklarımız ve Anlamadıklarımız
 • İhracat Akreditifinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Akreditifte Rezerv Nedir?
 • Akreditifte Rezervli Dokümanların Akıbeti
 • Akreditifte Bulunan Rezerv ve Bankaların Sorumlulukları
 • Akreditifte Gözden Kaçan Rezervler Sonrası Bankaların Riskleri
 • Akreditifte Teyid
 • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yükümlülük
 • Akreditifte ile Teyid Arasındaki İlişki ve Bankaların Sorumlulukları
 • Akreditifle İlgili Sahte Evrak Sunulması Halinde Bankaların Riski Ne Olur ve UCP 600 Hükümleri Nedir?
 • Akreditifin Önemi, Alıcı ve Satıcıya Sağladığı Güvenceler
 • Akreditifin Açılması, Değiştirilmesi, Sona Ermesi
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubu
 • Akreditif SWIFTi İncelemesi
 • Akreditifte Vadeler
 • Akreditif Örneği
 • Akreditif Adına Kısa Kısa
 • İthalat ve İhracat Akreditifleri
 • İthalat Akreditifi
 • İthalat Kredi Mektubunun (Akreditifinin) Avantajları
 • İthalat Akreditifinin Dezavantajları
 • İhracat Akreditifi 
 • İhracat Akreditifinin Avantajları
 • İhracat Akreditifinin Dezavantajları
 • İhracat Kredi Sigortası ve Akreditif
 • Akreditife Katılan Taraflar ve Aralarındaki İlişkiler;
 • Akreditif İşlemlerine Katılanlar Arasındaki İlişkiler
 • Akreditif Bankası
 • Akreditif Bankası ile Amir Arasındaki İlişki
 • Akreditif Bankası ile Lehtar Arasındaki İlişki
 • İhbar Bankası, Görevli Banka
 • Teyit Bankası
 • Teyit Bankası ile Lehtar Arasındaki İlişki
 • Teyit Bankası ile Akreditif Bankası Arasındaki İlişki
 • Teyit Bankası ile Amir Arasındaki İlişki
 • Rambursman Bankası
 • Teyit Bankası ile Lehtar Arasındaki İlişki
 • Teyit Bankası ile Akreditif Bankası Arasındaki İlişki
 • Teyit Bankası ile Amir Arasındaki İlişki
 • Teyidli ve Rambursman Yetkili Bir Akreditif Örneği
 • Teyidli Rambursmansız Bir Akreditif Örneği
 • Bir İhracat Akreditifinde Bu Hususlara Dikkat Ediniz
 • Açılıştan İtibaren Akreditifin Geçirdiği Aşamalar
 • Akreditif Belgeleri, İncelenmesi Ve Sonuçları
 • Belgelerin Gönderilmesi
 • Bankaların Belgeleri Makul Özenle ve Dış Görünüşleri İtibariyle İnceleme Yükümlülüğü
 • Belgelerin Makul Bir Süre İçinde ve En Geç 5 Banka İş Günü İçinde İncelenmesi
 • Belgelerin Akreditif Bankasına Gönderilmesi ve Akreditif Meblağının Talep Edilmesi
 • Amir veya Üçüncü Kişiler Tarafından, Akreditif Meblağlarının Ödenmemesi için Mahkemeden İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Talebinde Bulunulması
 • Akreditiflerde Yapılan Değişiklikler (Amendments)
 • Telekomünikasyon Aracılığıyla Gönderilen, Ön İhbarı Yapılan Akreditifler ve Değişiklikler
 • Akreditif Belgelerinin İncelenmesi
 • Belgelerde İnceleme Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Fatura (Invoice-Commercial Invoice) İncelerken Dikkat Edilecek Unsurlar
 • Koli Listesini İncelerken Dikkat Edilecek Unsurlar
 • Dolaşım Belgelerini (ATR - EUR 1 - EUR MED) İncelerken Dikkat Edilecek Unsurlar
 • Menşe Şahadetnamesi - Certificate Of Origin İncelerken Dikkat Edilecek Unsurlar;
 • Gözetim Belgesi-Inpection Report İncelerken Dikkat Edilecek Unsurlar;
 • Rambursman (Reimbursement)
 • Rezerv Nedir? Farklılıklar (Discrepancy)
 • Rezervli / Uygun Olmayan Belgeler, Rezerv Kaldırma ve Bildiri
 • Vesaik Üzerinde Sık Rastlanan Rezervler = Farklılıklar (Discrepancies)
 • Özet Olarak Rezerv Ana Başlıkları
 • Akreditif Türleri
 • Teyid İşleminin Bankalara Getirdiği Yük
 • ICC Uniform Customs And Practice for Documentary Credits 2007 Revision Brochure 600 ICC’nin Akreditiflere İlişkin Yeknesak Usuller ve Uygulama Kuralları 2007 Revizyonu
 • Akreditifle ilgili Sahte Evrak Sunulması Halinde Bankaların Riski Ne Olur ve UCP 600 Hükümleri Nedir?
 • Akreditiflerle ilgili Yaşanmış Gerçek Vakalar ve Çıkarılacak Sonuçlar

Akreditif Analizi ve İhracatçılar için Kontrol Listesi

 • Doküman İncelenmesi Ve Alınan Sorumluluk
 • Akreditif İşlemlerinde Görülen Yaygın Sorunlar
 • Açılıştan İtibaren Akreditifin Geçirdiği Aşamalar ve Akreditif Kapsamındaki Belgelerin İncelenmesi, Operasyonel İşlemler, Süreç

 

Akreditifteki Riskler

 • Ülke Riski
 • Mücbir Sebep Riski
 • Sahtekârlık Riski
 • Amir Bankanın İflas Etmesi
 • Malların Noksan Veya Kalitesiz Çıkması
 • Belgelerin Postadan Geç Gelmesi
 • Kur Riski
 • Amirin İflas Etmesi
 • Akreditif Şartlarına Uymama / Rezerv
 • İhbar Bankasının Riski (Muhabir Banka)
 • Görevli Banka Riski
 • Teyid Bankasının Riski
 • Rambursman Bankasının Riski
 • Ödeme Şekillerinde Uluslararası Yeknesak Kaide Ve Kurallar
 • Uluslararası Yeknesak Kurallar
 • (ICC Yayınları UCP 600) International Chamber and Commerce
 • İthalat Ve İhracat Akreditiflerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • İhracat Akreditifleri için Dikkat Edilecek Hususlar
 • İthalat Akreditifleri için Dikkat Edilecek Hususlar
 • Bir İthalat Akreditifi Dosyası Nasıl Hazırlanır?
 • Vesaik İbraz ve İnceleme Detayları
 • Genel Olarak Römizdeki Bilgilerin Açıklığı Ve Netliği
 • Kendisine Evrak İbraz Edilen Bankanın Konumu
 • Kreditinin Türü ve Ödeme Şartları
 • Vesaik İnceleme Süreci – Kontrol Listesi-  Check List
 • Ticari Fatura (Commercial Invoice)
 • Poliçe (Draft-Bill Of Exchange)
 • Deniz / Okyanus Konşimentosu (Marine/Ocean Bill Of Lading)
 • Havayolu Taşıma Belgesi (Airwaybill)
 • Karayolu , Demiryolu Ve İç Suyolu Taşıma Belgeleri (Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents)
 • Charter Party Konşimentosu (Charter Party Bill Of Lading)
 • Kurye Ve Posta Alındısı / Makbuzları (Carrier And Post Receipts)
 • Sigorta Belgeleri (Insurance Documents)
 • Menşe Şehadetnamesi (Certificate Of Origin)
 • Ağırlık Listesi / Sertifikası ( Weight List ( Weight Certificate)
 • Koli Listesi ( Packing List )
 • Genel Hükümler
 • Akreditif Vesaikin Tabi Tutulacağı İşlemler
 • Amir Banka Açısından
 • Amire Müracaat Edilmesi
 • Red Bildiriminin Gönderilmesi
 • Vesaikin Amire Teslim Edilmesi
 • Vesaikin Elde (Gönderen Tarafın Emrinde ) Tutulması
 • Görevli/Teyit Bankası Açısından
 • Bir Taraf Nezdinde Uygun Bulunan Vesaikin Yaratacağı Durumlar
 • Teyit Bankası Olmayan Görevli Banka Nezdinde Uygun Bulunursa
 • Teyit Bankası Nezdinde Uygun Bulunursa
 • Amir Banka Nezdinde Uygun Bulunursa

Akreditifin Finansmanı

 • Amir Bankanın Akreditif İçin Yurt Dışından Finansman Bulması – Postfinansman
 • Akreditifte Postfinansman İşleyişi Ve Kuralları
 • Akreditifte Postfinansman Tesisi İle İthalatçıya Sağladığı Yararlar
 • Akreditifte Postfinansmanın İhracatçıya Ödenmesi
 • Postfinansmanın Muhabir Bankaya İadesi Ve Faiz Ödemesi
 • Postfinansmanın İthalatçı Tarafından Kullanılması
 • Vadeli Akreditif ve İskontonun Kuralları
 • Vadeli Akreditifin İskontosunda Genel Kurallar
 • Vadeli Akreditif İskontosu Operasyonel İşlemler
 • Vadeli Akreditifte Türev İşlemleri – Forward ve Opsiyon
 • Down Payment Akreditif Nedir
 • Down Payment Akreditifin İhracatçıya Finansman Açısından Yararları Nedir
 • Down Payment Akreditifin İşleyişi
 • Down Payment Akreditifte Ön Ödemenin Maliyeti Nedir?
 • Down Payment Akreditifin Realizasyonu

Akreditiflerde Yaşanmış Vakalar

 • Yaşanmış Akreditif Vakaları Üzerinden Analiz, Yorum, Değerlendirme Ve Sonuç Çıkartma

 

Eğitmen

image
Reşat BAĞCIOĞLU

Dış Ticaret Uzmanı ve Danışmanı

Akademik eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara İngilizce öğretmenliğinden mezun oldu.

 

Bankacılık kariyeri

1982 Yılında Dışbank (daha sonra sırasıyla Fortis Bank ve TEB ile birleşti) Mersin’de kambiyo, dış işlemler ve krediler departmanında görev yaptıktan sonra aynı bankanın Mersin Serbest Bölgesi Şubesi’ne şube müdürü olarak atandı. 10 yıl şube müdürlüğü yapan Bağcıoğlu’nun 25 yıllık bankacılık misyonu süresinde kendi bankasında 12 yıl iç eğitmen olarak dış işlemler ve kambiyo eğitmenliği görevini de sürdürmüş ve 2007 Mayıs ayında emekli olmuştur.

 

Eğitimcilik

Emeklilik sonrası,  başta Türk Eximbank – Türkiye İhracat ve Kredi Bankası A.Ş. ve TBB -Türkiye Bankalar Birliği – İstanbul ve T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara İdare Merkezi olmak üzere çeşitli kamu ve özel bankaların eğitim ve gelişim müdürlüklerindeki eğitimler, yüksek okullar,  dış ticaret şirketleri, çeşitli illerdeki ihracatçı birliklerinde dış ticaret, Akreditif, kambiyo, Türk Eximbank kredileri ve Garanti Programları, döviz kredileri eğitmenliği yapmaya başladı. Diğer taraftan 2015 yılında İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Plato Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümü son sınıfta Dış Ticaret (II) dersinde akademisyen olarak görev alarak kendi hazırladığı Dış Ticaret kitabını aynı okulda ders kitabı olarak okutmuştur.

Bağcıoğlu’nun kendine ait www.rblecturer.com adlı web sitesi ve aynı sitede yayımlanan çeşitli dış ticaret ve kredi kitapları mevcut olup Finans Kulüp – Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı İstanbul (www.finanskulup.org.tr) üyesidir.

 

Eğitim Yeri

Zoom