0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

Enflasyon Muhasebesi İle İlgili Düzenlemeler

Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması

  • Düzeltme Zamanı
  • Düzeltilecek Mali Tablo Hesapları
  • Düzeltme Katsayısı
  • Düzeltme Farkları
  • Enflasyon Düzeltme Hesapları

Mali Tabloların  Düzeltilmesi

  • Parasal Olmayan Kıymetlerin Enflasyon Düzeltmesinde Dikkate Alınacak Tutarları
  • Düzeltmeye Esas Alınacak Tutara Ulaşılırken Düşülmesi Gereken Değerler

Enflasyon Muhasebesi Kayıtları

Örnek Uygulamalar

Eğitmen

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı bölümünde öğretim üyesi olan Prof.Dr. Ercan Çalış 2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Faültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Muhasebe Finansman alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış ve 2009 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

En son 2019 yılında “Finansal Tablolar Analizi ve Uygulamaları” adlı kitabı yayınlanan Prof.Dr. Ercan Çalışlar’ın aynı zamanda ulusal ve uluslararası bir çok akademik yayında makaleleri yayınlanmaktadır. Serbest Mali Müşavirlik ve KGK Bağımsız Denetçilik lisansları bulunan Prof.Dr. Ercan Çalışlar akademik çalışmalarının yanı sıra pek çok kurumsal firmaya finans ve muhasebe alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir.

Eğitim Yeri

Zoom