0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

Eğitimin İçeriği

 

 • İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi
 • İhracat Bedellerinin Ödenme Ve Tahsil Şekilleri
 • İhracat Bedellerinin Peşin Olarak Yurda Getirilmesi
 • Süre Bazında Özelliği Olan İhracatlarda Bedel Getirme Süresi
 • İhracat Bedelinin Tahsili / Kabulü
 • Türk Lirası İle Yapılan İhracat İşlemlerinde Bedel Getirme İşlemleri
 • İhracat Bedelinin Tespiti
 • İhracat Bedellerinin Transferi
 • Efektif Olarak Getirilen İhracat Bedelleri
 • İhracat Bedelinin Diğer Yöntemlerle Tahsili
 • İhracatçı Dışındaki Firmalara Gelen İhracat Bedelleri
 • İhracat Fiyatının Değişmesi Hâli
 • Fiilî İhraçtan Sonra Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar
 • Döviz Tevdiat Hesabından İhracat Bedeli Kabulü
 • İhracat Alacağının İskontosu
 • Faktoring İşlemleri
 • İndirim Ve Mahsup İşlemleri
 • İhracatçının Serbest Kullanımına Bırakılan Dövizler
 • İhracat Hesabının Kapatılması
 • İhracat Hesabının Kapatılacağı Aracı Banka
 • İhracat Hesabının Kapatılmasında İbrazı Zorunlu Belgeler
 • İhracat Bedelinin Tahsilinde Ve İhracat Hesabının Kapatılmasında Sorumluluk
 • Ek Süre İle İlgili İşlemler İle İlgili Uyulmasım Gereken Usul Ve Esaslar
 • Terkin İle İlgili İşlemleri İle İlgili Uyulması Gereken Usul Ve Esaslar
 • Vergi Dairesi Başkanlıkları Veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine Bildirimler
 • İhracat Bedeli Kabul Belgesinin Düzenlenmesi
 • İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
 • Döviz Olarak Beyan Edilen İhracat Bedellerinin Türk Lirası Olarak Kabulü
 • Ek:2 Ve Ek:3 De Yer Alan Ülkeler

Eğitmen

image
Mustafa PEKSU

E. Gelir Uzmanı, Bilirkişi, Akademik Eğitmen, Yazar

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı - Mükellef Hizmetleri KDV ve ÖTV Vergileri Müdürlüğünde, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı - Anadolu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında “Hukuk Bürosu” ve “Açık İhracat Hesabı İşlemleri Servisi” biriminde üç yıl birim yöneticiliği yaptı. Bilirkişilik Daire Başkanlığı - İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulunda görev yapmakta ve Cumhuriyet Savcılığı - İdari Yaptırım Büroları ile Sulh Ceza Mahkemeleri bünyesinde; ihracat bedellerinin yurt içine getirilmesinde yaşanan ihtilaflar noktasında bilirkişilik görevini icra etmekte. Türkiye’de bu konu ile ilgili olarak yayımlanan ilk ve tek kaynak kitap olan, “İHRACAT BEDELLERİNİN YURT İÇİNE GETİRİLMESİNDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR (Açık İhracat Hesabı İşlemleri)” (Nobel Bilim Yayınevi) müellifi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçı birliklerinin organizasyonunda; eğitim icra edip, ihracatçı firmalara bu konu ile ilgili danışmanlık hizmeti sunmakta. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü bünyesi faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerine; Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) eğitimleri düzenlemektedir.

Eğitim Yeri

Zoom