0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

1. İhracat Bedelleri ve İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi düzenlemelerine genel bakış.

2. İhracat bedelinin TCMB'ye satılma zamanı

3. TCMB'ye satışlarda geçerli olan döviz cinsleri

4. İhracat bedelinden TCMB'ye satılacak oran

5. İhracat Genelgesi uyarınca indirim, iskonto ve mahsup tutarlarının İBKB'den düşülüp düşülmeyeceği

6. Muafiyet kapsamındaki ülkelere yapılan ihracatta, ihracat bedelinin yurda getirilmesi uygulaması

7. Hizmet ihracatı, mikro ihracat ve transit ticaret bedellerinin yurda getirilmesi halinde yapılacak uygulama

8. Serbest bölgelerde yapılan ihracata, bedellerin TCMB satışı uygulaması

9. Terkin sınırları içerisinde kalan ihracat bedellerinin TCMB'ye satış uygulaması

10. Muafiyet kapsamındaki ihracat bedelleri için DAB düzenlenmesi halinde yapılacak uygulama

11. İhracat bedellerinin TCMB'ye satışında esas alınacak en az %40’ının hesaplanmasında dikkate alınacak tutar.

12. İhracat bedelinin tamamı veya bir kısmına İBKB düzenlenmesi için talimat verilene kadar dövizlerin hesapta tutulması uygulaması

13. TL'ye çevrilen ihracat bedelinin sonradan dövize dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği uygulaması

14. Peşin ihracat bedelleri için yapılan uygulama.

Genel Değerlendirme - SORU CEVAP

Eğitmen

image
R. Bülent DEMİRBAĞ

Hazine Başkonrtolorü

1980 yılı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığında; Hazine teşkilatının görev alanına giren konular olmak üzere dış ticaret işlemleri, kambiyo ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılmakta olan denetimlerden sorumlu olarak çeşitli kademelerde görev yapmıştır. Tilburg-Hollanda Üniversitesi’nden “Avrupa Topluluğu Hukuku”; Westminster Üniversitesi Londra Diplomatik Akademisi’nden “Avrupa Topluluğu Hukuku ,Tek Pazar ve Uluslararası Ticaret” konularında sertifika sahibidir. 2003-2007 yılları arasında T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ekonomi Müşavirliği görevinde bulunmuştur. Halen Hazine Başkontrolörü olarak görev yapmaktadır. 2001-2003 yılları arasında MKEK Barutsan A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi olarak; 2003-2007 yılları arasında da merkezi Taşkent’te bulunan Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ı kapsayan Bölgesel Bankacılık Eğitim Merkezinde Türkiye’yi temsilen  Guvernör olarak görev yapmıştır. Avrupa Topluluğu/Avrupa Birliği Hukuku ve Anayasamız; Avrupa Birliğinde Yargı Denetimi; Türkiye’de Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Kambiyo  Mevzuatı (1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Korunma Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler) konularında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. Evli, bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Eğitim Yeri

Zoom