0212 454 0000
akademi@immib.org.tr

Detaylar

 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik
  • İklim değişikliğinin nedenleri ve etkileri,
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sürdürülebilirliğin tanımı
  • Ulusal ve Uluslararası Gündem & Anlaşmalar
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sektörel Etkileri
  • Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yaptırımlarından en hızlı etkilenecek kırılgan sektörler ve bu sektörlerin yeşil dönüşüme uyumu
  • AB Emisyon Ticaret Sistemi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
 • Karbon Fiyatlaması ve Yeşil Finansman
  • Ulusal ve uluslararası yeşil finansman kaynakları
  • Gönüllü karbon piyasası

Taksonomi

 

Eğitmen

Prof.Dr. Rana ATABAY KUŞÇU

Lise eğitimini Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nda ve doktora eğitimini ise aynı üniversitenin İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Akademik kariyerine 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde başlamış; akademik ve idari görevlerde bulunmuştur. 2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Uluslararası ticaret, uluslararası iktisat, ihracatın temelleri ve ihracatta uluslararası pazarlama stratejileri, Yeşil Mutabakat ve ticarete etkileri, yeşil işler / beceriler, mesleki eğitimin kariyer ve istihdamdaki yeri konularında dersler ve eğitimler vermektedir. Dijital ve görsel medya üzerinden ilgili alanlarda bilgi ve yorum sunmuştur. BloombergHT’de Yeşil Dönüşüm adlı haftalık enerji programının içerik direktörlüğü ve sunuculuğunu yaptı. Yeşil Akademi Platformu sosyal girişimi kurucu üyesidir.

 

Doç. Dr. Esra YÜKSEL ACI

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Uzmanlık alanı olan kalkınma, büyüme, sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet ve yeşil ekonomi konularında akademik yayınları mevcuttur. Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi, Küresel Ekonomik Sorunlar ve Sivil Toplum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Yeşil Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Yenilikte Sektörel Deneyimler gibi lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermeye devam etmektedir. 2008 yılında kurucu üyeleri arasında yer aldığı Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM)' nin müdürü, Rektörlük Gönüllülük Faaliyetleri Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.  AB, UNDP ve İSTKA gibi kuruluşların himayesinde yapılan birçok projede eğitmen, araştırmacı ve yönetici olarak çalışmıştır.  Aynı zamanda bir sosyal girişim olan Yeşil Akademi Platformu’nun kurucularındandır.

 

Dr.Öğr.Üyesi Gökçe Tekin Turhan

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi'nde, yüksek lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ve doktora çalışmasını Kadir Has Üniversitesi'nde finans alanında tamamlamıştır. Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde Doktor Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta, özellikle girişimcilik ve yeşil finans konularıyla ilgilenmektedir.

Akademik görevlerinin yanında çeşitli sektörlerde mesleki örgütler, kamu kurumları ve özel sektörde yöneticilik, danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevleri üstlenmiştir. Yeşil enerji seçimlerini daha kolay, daha ucuz bir hale getirip yaygınlaştırmak için oluşturduğu Piagrid.com platformunun kurucusudur.

 

Eğitim Yeri

Zoom