image
  • HAKAN ŞAKAR
  • MIDA YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

1955 Balıkesir doğumludur. 1979 yılında O.D.T.Ü. İdari İlimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, aynı yıl T.İş Bankası Eğitim Müdürlüğü’nde Eğitimci olarak göreve başladı.  Bu görevine 1981 yılına kadar devam eden Hakan Şakar, 1981 - 1984 yılları arasında aynı kuruluşun Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş olarak çalıştı.

 

1984 yılında geçtiği Interbank’ta (Uluslararası Endüstri ve Tic. Bankası) Müfettiş ve şubelerde Operasyon Müdürü olarak çalıştıktan sonra, Adana ve Merkez Şube Müdürlükleri görevlerini de yerine getirdi.

 

İnterbank’tan sonra, 1988 yılında girdiği Garanti Bankası’nda 2 yıl İnsan Kaynakları Müdürlüğü yapan Şakar; daha sonra görev aldığı Genel Sigorta’da muhasebe, mali kontrol, bütçeleme ve tüm destek hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışma hayatına devam etti.

 

1993 yılında bu kez Tekfen Yatırım Bankası’nda operasyon, muhasebe, mali kontrol, bilgiişlem ve tüm destek hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Şakar; burada Finansal Kiralama işlemlerine ilişkin Türkiye muhasebe uygulamaları ile UMS’na (Uluslararası Muhasebe Standartları) uygun muhasebe uygulamaları arasındaki raporlama farklılıklarını gideren programlar üzerinde çalıştı.

 

1995 ve 1997 yılları arasında, yukarıda sözü edilen finansal kiralama işlemleri muhasebesinde Türkiye ve UMS’na göre ortaya çıkan problemin tüm finansal kiralama şirketleri için geçerli olduğundan hareketle Tekfenbank’ta başlamış olduğu çalışmayı devam ettirerek, bir yazılım şirketinde Finansal Kiralama Yazılım Teknik Danışmanı olarak görev aldı. Türkiye ve UMS kayıtları arasındaki farklılığın günlük olarak giderilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan sözkonusu yazılım programı şu anda 10’dan fazla finansal kiralama şirketinde kullanılmaktadır. Hakan Şakar, danışmanlık görevinin yanısıra, bu süre içinde FED Training Eğitim Şirketinde bankacılık ve finansal kiralama şirketlerine yönelik olarak eğitimler vermeye de başladı.

 

1997 Eylül - 1999 Haziran tarihleri arasında Sitebank’ta kurucu Genel Müdür Yardımcılığı görevine başlayan Şakar; bankanın tüm örgütlenme ve kadrolaşma çalışmalarını üstlenmiş, sınırlı sayıdaki personel ve tek şube halinde bulunan bankanın 12 şubeye ve 293 personele sahip hale gelmesi çalışmalarında ve altyapı örgütlenmelerinde (bilgiişlem sisteminin oluşturulması, muhabir bankalarla iletişimin kurulması, merkezi operasyon bölümünün oluşturulması, tüm prosedürlerin oluşturulması ve hayat geçirilmesi vb.)  Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yapmış ve Sitebank’taki çalışmalarının son 4 ayını Genel Müdür olarak tamamlamıştır.

 

1999 Haziran ayından 2001 Haziran sonuna kadar STRATA Eğitim Şirketi’inde tam zamanlı eğitimcilik ve danışmanlık yapan Hakan Şakar, 1 Temmuz 2001 Tarihinden bu yana MİDA Yönetim Danışmanlık Hizmetleri LTD. Şti.’nde kurucu ortak ve eğitimci olarak çalışmaktadır. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli Aktif Pasif Yönetim Simülasyonu ve Bankalarda Bütçeleme Teknikleri Simülasyonu uygulamalarının proje yöneticiliği görevini de yürütmektedir. Şu anda, işletmelere yönelik bir yazılım programının proje yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca, Dışbank’ta Değişime Uyum sürecine sınıf eğitimleri düzeyinde, Denizbank’ta yeniden yapılanma sürecine yerinde ziyaretler ve şubelerde/birimlerde sorun saptama ve raporlama düzeyinde katkıda bulunmuştur.

 

Evli ve iki çocuk sahibi olan Hakan Şakar’ın beş adet uygulamaya, üç adet de genel ekonomiye yönelik olmak üzere toplam 8 adet basılı eseri bulunmaktadır.