image
  • AV. HAKAN CANDURAN
  • CESTEAM

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 1990 yılında mezun olan Hakan CANDURAN 1992 senesinden beri Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapmaktadır.  2001-2002 yılları arasında Ankara Barosu Staj Kurulu Üyeliği ve Staj Gözetmenliği, 2002-2004 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2010-2012 yıllarında Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı,

2014-2018 yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı yapmıştır. Ankara Barosu tarafından 2002 yılında düzenlenen Etkili İletişim Semineri’ne, 2003 yılında Türk Standartları Enstitüsü’nün Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri ve TS-En-ISO 9000-2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Kalite Sistem Dokümantasyonu Sertifikalı Eğitim programlarına, 2002-2004 yılları arasında Avrupa baroları ve European Bars Federation tarafından düzenlenen toplantılara, 2004 yılında Ankara Barosu’nca düzenlenen Sözleşme Dışı Sorumluluk konulu 20 hafta süreli ve sertifikalı eğitim programına, 2004 – 2008 yıllarında Kopaonik School of Natural Law isimli hukuk kuruluşunun düzenlediği konferanslara çağrılı konuk ve sunumcu olarak, 2005 yılında Jurist Association of Serbia tarafından Karadağ’da ve Bosna ve Hersek’de Lawyer’s Association tarafından düzenlenen konferanslara çağrılı konuk ve sunumcu olarak katılmıştır.

2003 yılından beri Ankara Barosu Spor Kulübü Üyeliği, 2004 yılından beri Türk Hukuk Kurumu Üyeliği, 2005- 2006 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Şike Araştırma Kurulu Üyeliği ve Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Ankara Barosu Dergisi’nin 2005/2 sayısında “Uluslararası Ticari Sözleşmelere Yeni Bir Yaklaşım ve İran” (A New Approach To International Commercial Contracts And Iran) isimli çevirisi yayınlandı. Ankara Barosu tarafından düzenlenen bir kısım panellerde ve Uluslararası Hukuk Kurultaylarında yöneticilikler yapmıştır. Aralık 2016 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Danışma Kurulu Üyesidir.