image
  • DR. DOĞAN ŞENGÜL
  • İstanbul Teknik Üniversitesi

Eğitim Bilgileri

 

     *   Ortaokul: İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi.

     *   Lise: İzmir Fen Lisesi.

     *   Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, BSc.

     *   Yüksek Lisans (Chevening ve Türkiye Bankalar Birliği Bursu 

ile): London University, City Cass Business School, MSc in Banking and International Finance, MSc with Distinction.

     *   Doktora: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği 

Anabilim Dalı. Dr (PhD).

 

Profesyonel Deneyim Bilgileri

 

     *   PRM - Certified Professional Risk Manager (Professional Risk 

Managers' International Association)

     *   PMP - Certified Project Management Professional (Project 

Management Institute)

     *   CBAP - Certified Business Analysis Professional 

(International Institute of Business Analysis)

     *   Sermaye Piyasaları Lisansları (Türev, İleri Düzey, Kredi 

Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim)

     *   ISO 9000 İç Denetçisi

     *   İş Sürekliliği Koordinatörü

     *   Menkul Kıymetler, Risk Yönetimi, Bilgi Yönetimi, İş 

Sürekliliği, Temel Operasyonlar, Ekonomik Araştırmalar

     *   Trading for Development in the Age of Global Value Chains - 

World Bank WDR 2020 (Distinction)

 

Danışmanlık ve Eğitmenlik Hizmetleri

 

    *    Risk Analizi ve Yönetimi, Sistem Analizi, İstatistik, Kalite 

Mühendisliği, Kalite Geliştirme ve Yönetimi, Stratejik Planlama, Türkiye ve Dünya Ekonomisi ve Sektörel Riskler, Küresel Isınma-İklim Değişikliği, İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi, Operasyonel Yalın ve 6 Sigma Planlama ve Kontrol.


//text replace