image
  • ENSAR ŞEKER
  • BGA SECURITY

TÜBİTAK BİLGEM'in AB projelerinin başkanlığını yaptı, Siber Güvenlik Enstitüsü'nde siber eğitim birimi başkanı olarak çalıştı. Cyber ​​Security Institute'da kritik altyapı üzerine araştırmacı olarak çalıştı. Şifreli ses veya veri gönderip alabilen yarı çift yönlü güvenli iletişim cihazı olan MILSEC-3 projesinde çalıştı. Siber Güvenlik Enstitüsü'nde sızma test cihazı, risk analizörü ve sistem mühendisi olarak çalıştı. Projeleri Ortak Kriterlere (CC) göre değerlendirmek için Ulusal Ortak Kriterler Laboratuvarı'nda çalıştı.

NATO projelerinin bir parçası olarak kritik altyapının siber güvenliği konusunda araştırma yaptı, NATO CCD COE tarafından verilen siber güvenlik eğitimini destekledi.

Bilgi sistemleri ve elektronik veri işleme (EDP) operasyonlarını planladı, organize etti, yönlendirdi, kontrol etti ve değerlendirdi. Elektronik veri işleme ve bilgisayar sistemleri operasyonları ve geliştirme için politika ve prosedürler geliştirdi ve uyguladı.

New York City'de (NYC) 50'den fazla çalışanı ve çift şubesi bulunan Solaris Corp. New York City 42nd St. ofisinde BT danışmanı olarak çalıştı. Bir BT ekibinin parçası olarak, Joomla açık kaynak içerik yönetim sistemleri kullanılarak şirketin dâhili, bulut tabanlı web sitesi geliştirildi. Benzersiz parolaları ile tüm personel, ilgili içeriğine (notlar, dosyalar, bildirimler, görev listesi, takvim vb.) İnternet bağlantısı olan her yerden çevrimiçi olarak erişebilir. Bu sistem, şirket içinde çalışanlar, yöneticiler ve departmanlar arasında koordinasyon, verimlilik ve çok daha iyi ve daha güvenli bir iletişim platformu sağladı.

Eğitim;

İşletme Lisansı Uludağ Üniversitesi

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bilim Lisansı New York Teknoloji Enstitüsü

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı New York Teknoloji Enstitüsü

Bilgi ve İletişim Teknolojisinde Doktora Tallinn Teknoloji Enstitüsü