• Türkiye'de Sanayileşme Süreci ve Sanayileşmenin Geleceği
image

Online

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Ülkemizde Sanayileşme Süreci: Cumhuriyet Öncesi ve Cumhuriyet Sonrası
 • Ülkemizde Sanayi Bileşimleri ve Dağılımları
 • Ülkemizde İmalat Sanayisinin Önemi ve Gelişim Süreci
 • İmalat Sanayisi ve İhracat
 • Sanayi ve Teknoloji İlişkisi
 • İhracat ve Teknoloji İlişkisi
 • Temel Sanayileşme Stratejileri
 • İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi
 • İthalata Dayalı Sanayileşme Stratejisi
 • Ülkemizde AR-GE ( Teşvikler, Yatırımlar, Harcamalar vs.)