• ETKİLİ İLETİŞİM VE İLİŞKİ YÖNETİMİ
image

ONLINE

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON
  • Doğru İletişim Kurma ve Sürdürme Yöntemlerinin Deneyimlenmesi
  • İletişim Kazalarını Öngörebilmenin Ele Alınıp İrdelenmesi
  • Düşüncelerin Kısa, Öz ve Net Bir Şekilde Anlatılmasının Önemi ve Sonuçları.
  • Ses, Beden Dili, Jest ve Mimik Gibi İletişim Araçlarının Kullanımı ve Kontrolü.
  • İlişkilerin Hem Sosyal Hem De Profesyonel Hayatın Temeli Olduğunun Kavranması
  • Akla ve Kalbe Yönelik İletişim İçin Düşünce ve Hislerimizin Tutarlı Olmasının Önemi
  • Uzlaşma, İş Birliği Süreci İçin Duygu Durumları ve Müzakere Yöntemleri