• AB YEŞİL MUTABAKATI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM EĞİTİMİ
image

ONLINE

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • AB 2030 ve 2050 İklim Nötr Hedefleri
 • Yeşil Ekonomi/ Yeşil Ticaret Hukuk
 • Avrupa Yeşil Mutabakat’ın (Green Deal) Arka Planı, Hukuki Niteliği ve Türkiye’nin Uyum Süreci
 • FIT For 55 Paketi (FIT For 55 Package)
 • Enerji Verimliliği
 • Sınırda Karbon Düzenlemesi
 • Döngüsel Ekonomi
 • Sürdürülebilirlik Yönetişimi
 • İklim Değişikliği ile Mücadelede Uyum ve İklim Hukuku