• PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ VE ÇALIŞMA HUKUKU
image

ONLİEN

image

KENAN ACUR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler
 • Devamsızlıklar
 • Taciz, hırsızlık, kavga, alkol, mala zarar fesih süreçleri
 • İşçinin davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler

 

Çalışma Dönemi Uygulamaları

 • Personel özlük dosyası
 • Çalışma sürelerinin düzenlenmesi
 • Haftalık çalışma sürelerinin hesaplanması,

 

Personele Çalışma Belgesi Verilmesi

 • Ücret bordrosu nedir? Yapılmamasının sonuçları
 • Ara dinlenmeleri
 • Gece ve vardiyalı çalışmalar
 • İKALE sözleşmesi, anlaşmalı fesih
 • İş akdini sonlandırma, ihtarname örnekleri

 

Modül 2: İş Hukuku ve Yasal Mevzuat

 • Temel kavramlar ve iş sözleşmeleri
 • İşçi, işveren, işveren vekili
 • Asıl işveren, taşeron ilişkisinin yasal dayanakları
 • Belirli süreli iş sözleşmesi
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesi
 • Kısmi süreli iş sözleşmesi
 • Uzaktan çalışma sözleşmesi
 • Ücret şekilleri ve ücretin ödenmesi
 • Günlük ücret, maktu ücret kavramları
 • Ücretin gününde ödenmemesi
 • Ücret nedir? Ücret şekilleri ve uygulama alanları
 • İş davaları
 • Tazminat davaları
 • İşe iade davaları ve süreçleri dosya incelemeleri
 • İSG davaları ve süreçleri
 • Fazla çalışma
 • Fazla mesai nasıl hesaplanır?
 • Fazla çalışma sözleşmesi
 • Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma
 • Hafta tatili çalışmaları
 • Yıllık izinler – diğer ücretli izinler
 • Yıllık ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma
 • Yıllık izin ücreti, işten ayrılmada izin ücreti
 • Ölüm, babalık, evlilik izinleri
 • Kadın işçi doğum süreçleri
 • Rapor süreleri
 • Süt izni, ücretsiz izin süreleri
 • Yasaklı işler ve çalışma süreleri

 

Modül 3: SGK Mevzuat ve Uygulamaları

 • İşe giriş bildirgesinin SGK sitesinden hazırlanması
 • İşten çıkış bildirgesi
 • E-bildirge işlemler
 • Tahakkuk ve hizmet listelerinin incelenmesi
 • Aylık prim ve hizmet bildirgesi