• GÜVEN İNŞASI VE STRES YÖNETİMİ
image

ONLİNE

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

 

EĞİTİMİN AMACI

 

Bu eğitimle katılımcıların; kurduğumuz güven bağı ile ilişkilerimizi nasıl sürdürdüğümüzü ve gelişimimize nasıl istikrar kazandırdığımızı deneyimlemesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hayatımızda oluşan olumlu ya da olumsuz her türlü değişiklik, strese yol açabilir. Stresle başa çıkabilmek için yaşamda ustalaşmaya yönelik beceriler üzerinde çalışılacaktır.

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

  • Güvenin İnsanın Doğasında Var Olan Bir Duygu Olduğunun Fark Edilmesi
  • Güvenin Beslendikçe Büyüyen, Gelişen Dinamik Bir Yapıda Olduğunun Kavranması
  • Sosyal ve Profesyonel İlişkilerde Güven Kazanma Sorumluluğu Edinilmesi
  • Psikolojik Sermaye Kaynaklarımızın Stresle Başa Çıkma ve Onu Yönetebilmedeki Önemi
  • Stresin Sebepleriyle Ele Alınıp Yönetilebileceği Metodolojisi
  • Gerçeğe Dayalı Olmayan ve Otomatik Gelişen Bilişsel Çarpıtmaların Mercek Altına Alınması
  • Eylem Planları Oluşturarak Stresli Durumların Nasıl Kontrol Altına Alınacağı