• FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS
image

ONLINE

image

MÜGE TÜRKKAN

Eğitim Danışmanı

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

 

 • Finans’a İlişkin Bazı Temel Kavramlar
  • Ekonomi, Finans Ve Muhasebe Kavramlarının Tanımı ve Birbirleriyle Etkileşimleri
  • Finansal Sistemin Temel Unsurları ve Aralarındaki Fon Akışı
  • Reel Sektör Şirketlerinin Finans Sistemi Unsurları İle İlişkisi
  • Finansal Piyasalar: Para ve Sermaye Piyasaları, Birincil ve İkincil, Organize ve Organize Olmayan Piyasalar
  • Finansal Araçlar: Hazine Bonosu, Finansman Bonosu, Repo, Ters Repo, Eurobond Vs.

 

 • Para ve Paraya İlişkin Bazı Temel Kavramlar
  • Para Arzı, Reel Para Arzı, GSYİH, Büyüme
  • Paranın Zaman Değeri, Faiz Kavramı, Basit Faiz, Bileşik Faiz
  • Enflasyon, Reel Faiz ve Döviz Paritesi Kavramları

 

 • Temel Finansal Tablolar
  • Şirketlerdeki Finans Departmanlarının Şirketin Diğer Bölümleri ile İlişkisi
  • Temel Finansal Tabloların Tanımı ve İşlevleri
  • Alacak, Borç, Varlık Ve Yükümlülük Kavramları, Bilanço Hesaplarının Temel Özellikleri
  • Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış Tablosu’nun Oluşturulması ve Birbirleriyle Olan İlişkileri
  • Gelir Tablosu Kalemlerinin Temel Özellikleri, Satış ve Ciro Kavramları
  • Net Nakit Girişi, FAVÖK ve Net Kar Kavramları
  • Temel Finansal Tabloların Oluşturulma ve Raporlama Sıklıkları, Yasal Raporlama Zorunlulukları

 

 • Finansal Tablo Okuması, Rasyoları Ve Analizi
  • Mali Analiz Tanımı Ve Temel Yöntemleri
  • Likidite Kavramı, Tanımı Ve Kullanımı
  • Likidite Rasyoları Ve Nakit Rasyoları
  • İşletme Sermayesi Kavramı Ve Kullanım Alanları
  • İşletme Sermayesi Etkinliğinin Ölçümlenmesi Ve Yorumlanması
  • Finansal Analiz Karşılaştırma Grubunu Belirleme