• YATIRIM VE KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKALARI İLE ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI
image

Online

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

YATIRIM POLİTİKALARI (SERMAYE BÜTÇELEMESİ)

Sermaye Bütçelemesinin Önemi

Karar Aşamaları

Sermaye Bütçelemesi Yöntemleri:

Geri Ödeme Süresi Yöntemi

Net Bugünkü Değer Yöntemi

İç Verim Oranı Yöntemi

Karlılık İndeksi (Fayda/ Maliyet Oranı)

 

KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKALARI

Kar Payı ve Kar Payı Dağıtım Politikasının Önemi

Kar Dağıtım Kararları

Kar Dağıtım Politikasını Etkileyen Faktörler

 

DEĞER VE DEĞERLEME

Değerlemeye Giriş

Fiyat, Değer ve Değerleme Kavramı

Başlıca Değer Kavramları

Değerlemenin Amaçları ve Değerlemeyi Etkileyen Faktörler

Değerlemede Aşamalar ve Yöntemler:

İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

Nakit Akımlarının Belirlenmesi ve Tanımı

Öz Sermayeye Olan Serbest Nakit Akımları

Firmaya Olan Serbest Nakit Akımları

Nakit Akımlarının Tahmin Süresi, Büyüme Oranları Tahmini, İskonto Oranı ve Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri

Göreceli Değerleme Yöntemleri

Göreceli Değerlemenin Kullanımı ve Çok Kullanılma Nedenleri

Çarpanlar: Fiyat/Kazanç Oranı, Piyasa Değeri/ Defter Değeri Oranı, Fiyat/ Satış Oranı vb.