• İHRACAT BEDELLERİNİN %40 TCMB'YE SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI
image

Online

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • İhracat Bedelleri ve İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Düzenlemelerine Genel Bakış.
 • Banka Hesabına Gelen/Yatırılan İhracat Bedelinin TCMB'ye Satılma Zamanı.
 • TCMB'ye Satışlarda Geçerli Olan Döviz Cinsleri
 • İhracat Bedelinden TCMB'ye Satılacak Oran.
 • İhracat Genelgesi Uyarınca İndirim, İskonto ve Mahsup Tutarlarının İBKB'den Düşülüp Düşülmeyeceği.
 • Muafiyet Kapsamındaki Ülkelere Yapılan İhracatta, İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Uygulaması.
 • Hizmet İhracatı, Mikro İhracat ve Transit Ticaret Bedellerinin Yurda Getirilmesi Halinde Yapılacak Uygulama
 • Serbest Bölgelerde Yapılan İhracata, Bedellerin TCMB Satışı Uygulaması.
 • Terkin Sınırları İçerisinde Kalan İhracat Bedellerinin TCMB'ye Satış Uygulaması
 • Muafiyet Kapsamındaki İhracat Bedelleri Banka Hesabına Yatırılması ve DAB Düzenlenmesi Halinde Yapılacak Uygulama.
 • TCMB'ye Satışa Esas %40'nı Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Tutar.
 • İhracat Bedelinin Tamamı veya Bir Kısmına İBKB Düzenlenmesi İçin Talimat Verilene Kadar Dövizlerin Hesapta Tutulması Uygulaması.
 • TL'ye Çevrilen İhracat Bedelinin Sonradan Dövize Dönüştürülüp Dönüştürülmeyeceği,
 • Peşin İhracat Bedelleri İçin Uygulama.
 • Gümrük Beyannamesinde Beyan Edilen Döviz Cinsi İle Hesaba Gelen Döviz Cinsinin Farklı Olması Halinde Uygulama.
 • Genel Değerlendirme - Soru Cevap