• SÜREÇ YÖNETİMİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
image

Online

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Amaç:

Motorola ve Milliken gibi dünya çapında firmaları inceleyen kıyaslama çalışmaları açıkça göstermiştir ki rekabetçi ve değişime ayak uydurabilen bir kuruluş olabilmek için ürün ve hizmet geliştiren ve sunan süreçlerin yönetilmesi ve iyileştirilmeleri gereklidir. Müşterilerin kötü iş süreçleri nedeniyle bir firmayla iş yapmayı bırakma olasılıkları kötü ürün nedeniyle bırakma olasılıklarından beş kat daha fazladır. Bu eğitimde katılımcıların, süreç yönetimi ile ilgili temel kavram ve tanımları öğrenmesi, süreç yönetimi metodolojisi ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yapıyı hayata geçirmeleri için temel gereklilikleri anlamaları hedeflenmektedir.

 

Süreç Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemi

Giriş

Kalitenin Tanımı

 Kalitenin Evrimi

Süreç Yönetimi

 Temel ve Destek Süreçler

 Süreç Performans Ölçümü II. ISO 9001

 ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Standart Gereklilikleri

 Uygulama Planı

 Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi III. Örnek Uygulamalar

Standart Maddelerinin Uygulamaya Geçirilmesi İçin Uygulamalar

 

Kazanımlar

Süreç yönetimiyle ilgili temel tanımları yapabilmek

Bir firmanın süreçlerini belirleyebilmek

Belirlenen süreçleri tanımlayabilmek

Süreçlere performans göstergesi atayabilmek

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standart gereksinimlerine tam hakimiyet