• İLERİ DÜZEY POWER POINT TEKNİKLERİ
image

Online

image

SEMİH SUNGUR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • PowerPoint ‘e Giriş
  • Başlarken
  • Şerit Kullanımı
  • Hızlı Erişim Çubuğunu Kullanmak
  • Şerit ve Hızlı erişim Çubuğunu Özelleştirmek
  • Durum Çubuğu Hakkında
  • Bul ve Değiştir

 

 • Sunu İşlemleri
  • Yeni Sunum Oluşturmak
  • Şablondan Sunum Oluşturmak
  • Var Olan Sunuyu açmak
  • Kapatmak
  • Sunumu Paylaşmak
  • Sunumu WEB’te yayınlamak

 

 • Slaytlarla Çalışmak
  • Slayt Ekleme / Silme / Gizlemek
  • Slaytları Yeniden Kullanmak
  • Slaytları Taşımak, Kopyalamak ve Silmek
  • Slayt Düzenlerini Kullanmak
  • Slayt Geçişlerini Düzenlemek

 

 • Şablon Temalar
  • Tema Seçimi
  • Slayt Boyutunu Belirlemek
  • Arka Planı Biçimlendirmek
  • Şablonlarla Çalışmak
  • Şablon oluşturmak
  • Yeni tema oluşturmak ve temaları özelleştirmek

 

 • Resimler ve Şekiller ile Çalışmak
  • Slaytlara Resim ve Online Resim Eklemek
  • Grafiklerle Çalışmak
  • Şekiller ile Çalışmak
  • Nesneleri Gruplandırmak
  • Fotoğraf albümü Oluşturmak
  • Slaytlara Ses ve Video Eklemek

 

 • Master Görünümler
  • Slay Master oluşturmak
  • Slay Master düzenlemek ve Master düzenler
  • Slayt düzeni Oluşturmak ve düzenlemek
  • Yer tutucularla çalışmak

 

 • Tablolar
  • Tablo Stilleri
  • Excel’den tablo eklemek
  • Tablo yapıştırma seçenekleri
  • Nesne Olarak Tablo Eklemek
  • Excel tablosu eklemek

 

 • Animasyonlar ile Çalışmak
  • Animasyon türleri
  • Metin animasyonları ile çalışmak
  • Grafik animasyonları ile çalışmak
  • Hareket yolları belirlemek
  • Animasyon efektlerini düzenlemek
  • Zamanlama ayarlarını yapmak
  • Animasyon bölmesinde çalışmak

 

 • Sunum Etkisini Artırıcı Nesneler
  • Diyagramlar eklemek
  • Tablo ve haritalar kullanmak
  • Renkleri etkili kullanmak
  • Resimlerin yerleşimini ayarlamak
  • Video ve müzik kullanımı

 

 • Etkili Sunum İçin
  • Sunum tekniklerinde temel unsurlar
  • Öğrenme ve katılım arasındaki bağlantı
  • Katılımcıları gözlemlemek ve empati
  • Sunum ön hazırlıkları
  • Sunum bölümlerinin giriş gelişme ve sonuç olacak şekilde hazırlanması
  • Konuşma ve sunum hazırlıklarında özgün olma
  • Konuları özetleme yöntemi

 

 • Sunumu Planlama
  • Sunum hedeflerini belirlemek
  • Belirlenen hedefe uygun içeriği planlamak
  • Görsel materyallerin toplanması
  • Sunum materyalinin hazırlanması

 

 • Sunum Yapılacak Yerinin Kontrolü
  • Sunumun yapılacağı ortam
  • Işık düzeni
  • Hareket alanı
  • Oturma planı
  • Araç – gereç
  • Sunumun Online olarak yapılaması

 

 

 • Örnek Uygulamalar