• İŞLETMELERDE FİNANSMAN POLİTİKASI UNSURLARI VE YÖNETİMİ
image

Online

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

1.Faiz Kavramı ve Paranın Zaman Değeri

1.1. Faiz Kavramı

1.1.a. Basit Faiz

1.1.b. Bileşik Faiz

1.2. Paranın Zaman Değeri

1.2.a. Bugünkü Değer

1.2.b. Gelecekteki Değer

1.2.c. Anuite Kavramı

2. Kısa ve Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri

2.1. Banka Kredisi

2.2. Finansman Bonosu

            2.3. Tahvil      

2.4. Hisse Senedi

3. Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi                      

3.1. Öz Sermayenin Maliyeti

3.2. Borcun Maliyeti 

3.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (WACC)