• İŞLETMELERDE SUİSTİMAL YÖNETİMİ
image

Online

image

PROF. DR. BARIŞ SİPAHİ

Eğitim Danışmanı

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Eğitimin Amacı:

İşletmelerde yapılan hileler ile ilgili katılımcıları fikir sahibi olmalarını sağlamak ve yapılan hileleri önlemek ile ilgili sistemleri örnek olaylar ile ortaya koymak.

Hedef Kitle:

İşletme sahipleri ve üst düzey yöneticileri

İçerik:

Hile ve Hata Kavramları

Hile Üçgeni ve Eylemi

Kişileri Hileye İten Nedenler

Baskıyı Oluşturan Unsurlar Analizi

Fırsatı Oluşturan Unsurlar Analizi

Haklı Gösterme Analizi

ACFE Tarafından Yayınlanan Hile İle İlgili İstatistikler

Hile Ortamına Olanak Veren İşletme Ortamları

İşletme Varlıkları ile İlgili Suistimaller

İşletme Kaynakları İle İlgili Suistimaller

Gelir ve Giderler İle İlgili Suistimaller

Yönetim Kontrol Sistemleri

Suistimalleri Önleme Yöntemleri