• KARBON AYAK İZİ HESAPLAMA
image

Online

image

REMZİYE YILDIZ

Eğitim Danışmanı

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

1.BÖLÜM İklim Değişikliği ve Sera Gazı Emisyonları Hakkında Bilgilendirme

İklim Değişikliği Küresel Isınma Sera Gazı Emisyonları Hakkında Bilgilendirme

Doğal Sera Etkisi Nedir ?

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Nedir ?

Küresel İklim Değişikliğine Yol Açan Etkenler Nedir ?

Küresel Isınma Etkileri Nelerdir?

İklim Değişikliği Konusunda Uluslararası Mücadelenin Tarihçesi


2.BÖLÜM Uluslar Arası Sera Gazı Programları ve ISO 14060 Standartlar Ailesi

Uluslar Arası Sera Gazı Programları Hakkında Bilgilendirme

Sera Gazı Programları Nedir ?

Uluslararası Sera Gazı Programları

Türkiye’deki Ulusal Sera Gazı Programları

ISO 14060 Standartları Hakkında Bilgilendirme

ISO 14060 Sera Gazı Standartları Nasıl Ortaya Çıkmıştır ?

ISO 14060 Sera Gazı Standartları Faydaları Nelerdir?

ISO 14060 Sera Gazı Standartları Nelerdir ?

ISO 14060 Sera Gazı Standartlarının Uygulamaları Nelerdir?

ISO 14064-1 2018 Standardı Nedir?

ISO 14064-2 2019 Standardı Nedir?

ISO 14064-3 2019 Standardı Nedir?

ISO 14065 2020 Standardı Nedir?

ISO 14066 2011 Standardı Nedir?

ISO 14067 2018 Standardı Nedir?

ISO / TR 14069 2017 Standardı Nedir?

ISO 14060 Standartları Arasındaki İlişki Nedir?


3.BÖLÜM ISO 14064-1 2018 Standardı Hakkında Bilgilendirme – Terimler ve Tanımlar

ISO 14064-1 2018 Standardının İçeriği

ISO 14064-1 2018 Standardının Hazırlanma ve Revizyonu

ISO 14064-1: 2006 Standardına Göre ISO 14064-1 2018 Revizyonunda Yapılan Ana Değişiklikler

ISO 14064-1 2018 Standardın Kapsamı

Sera Gazları İle İlgili Terimler

Sera Gazı Envanter Süreciyle İlgili Terimler

Biyojenik Malzeme İlişkin Terimler

Kuruluşlar, İlgili Taraflar Ve Doğrulamaya İlişkin Tanımlar

ISO 14064-1 2018 Standardının Prensipleri ve İlkeleri


4.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Envanter Sınırı

Madde 5.1 Organizasyon Sınırların Açıklanması

Kuruluş Sınırları Birleştirme Yaklaşımları Nelerdir?

Kontrole Dayalı Birleştirme Nedir?
Öz Sermaye Payına Dayalı Birleştirme Nedir?

Madde 5.2 Raporlama sınırları

5.2.1 Raporlama sınırlarının belirlenmesi

5.2.2 Doğrudan sera gazı emisyonları ve azaltılmaları

5.2.3 Dolaylı sera gazı emisyonları

5.2.4 Sera Gazı Envanter Kategorileri

5.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 5.Madde Sera Gazı Emisyon Ana Kategorileri ve Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Süreci

Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 2 İthal Enerjiden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 3 Ulaşımdan kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları

Kapsam 4 Kuruluş tarafından kullanılan Ürün/Hizmetlerden kaynaklanan Dolaylı sera gazı emisyonları

Kapsam 5 Kuruluştaki ürünlerin kullanımıyla ilişkili Dolaylı sera gazı emisyonları

Kapsam 6 Diğer kaynaklardan Dolaylı sera gazı emisyonları
Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Belirleme Sürecinin Açıklanması
Örnek Çalışma 1 Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonları Kategorilere Ayırma ve  Belirleme Süreci Büyüklük Etkisi
Örnek Çalışma 2 Önemli Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Kategorilere Ayırma ve Belirleme Süreci Etki Derecesi 


6.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 6. Madde Sera Gazı Emisyonlarının ve Azaltımlarının Miktarının Belirlenmesi

6.1 Sera gazı kaynaklarının ve yutak alanlarının belirlenmesi
6.2 Hesaplama Metodolojisinin Seçimi

Örnek Veri Akış Faaliyetlerinin Belirlenmesi 

6.3 Sera gazı emisyonlarının ve azaltımlarının hesaplanması
6.4 Temel yıl sera gazı envanteri
Sera Gazı Emisyon Hesaplama Örnekleri

Örnek 1 Doğalgaz Kaynaklı Doğrudan Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama
Örnek 2 Motorin Tüketiminden Kaynaklı Doğrudan ve Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama
Örnek 3 Elektrik Tüketiminden Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarını Hesaplama


7.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 7. Madde Azaltma faaliyetleri

7.1 Sera gazı emisyonunu azaltma ve ortadan kaldırma girişimleri

7.2 Sera gazı emisyonunun azaltılması veya ortadan kaldırılması geliştirme projeleri

7.3 Sera gazı emisyonunu azaltma veya ortadan kaldırmayı geliştirme hedefleri

Örnek 1 Yakıt Değişimi ile Sera Gazı Emisyon Azaltma


8.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 8.Madde Sera Gazı Envanter Kalite Yönetimi

8.1 Sera gazı bilgi yönetimi

Oluşturulacak Prosedürler Hakkında Bilgilendirme

8.2 Kayıtların Saklanması ve Muhafazası
8.3 Belirsizliği değerlendirme

Örnek Çalışma Belirsizlik Hesaplaması

9.BÖLÜM ISO 14064-1:2018 9.Madde Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması ve 10.Madde Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü

MADDE 9 Sera Gazı Emisyonlarının Raporlaması

9.1 Genel

9.2 Sera gazı raporunun planlanması

9.3 Sera gazı raporu içeriği
Örnek Çalışma Rapor İçeriği

MADDE 10 Kuruluşun doğrulama faaliyetlerindeki rolü