• FİNANSAL OKURYAZARLIK VE TEMEL KAVRAMLAR
image

Online

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON

Katılımcılara işletme finansının temel konularını tanıtmak, finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle finans kavramı ve finansal sistem yapısı aktarılacak, katılımcılara para ve sermaye piyasalarındaki karar süreçleri hakkında bilgi paylaşılacaktır. Eğitim içerisinde finansal sistemin önemli unsuru olan faiz kavramı detaylandırılacak, basit/ bileşik faiz kavramları ile paranın zaman değeri konusu örnekler ile ele alınacaktır. Mali tabloların yapısına ilişkin genel bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

  • Finansal Okuryazarlık ve Temel Kavramlar
  • Mali Tabloların Analizi
  • İşletmelerde Finansman Politikası Unsurları ve Yönetimi
  • İşletmelerde Yatırım Politikası Unsurları ve Fizibilite
  • İşletmelerde Şirket Değerinin Belirlenmesi
  • İşletmelerde Risk Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı