• RİSKSİZ DIŞ TİCARETİN KURALLARI
image

Online

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Temiz Ve Risksiz Dış Ticaret Bize Neyi Anlatır?
 • Temiz Ve Risksiz Dış Ticaret İçin Koşullarımız Nasıl Olmalıdır?
 • Risksiz Dış Ticarette Bilgi, Donanım Kadar Niyetler De Önemlidir.
 • Dış Ticaret Ve Tarafları
 • Risksiz Dış Ticaret Öncesi İzlenen Yol – Alım Satım Sözleşmesi
 • Alım Satım Sözleşmesinin Tabii Olduğu Kurallar
 • Muhtemel Risklerden Arındırılması
 • Kendimizden Kaynakli Riskler Ve Bertaraf Edilmesi, Alınacak Önlemler
 • Dış Ticarette Kur Riskini Nasıl Azaltırız – Forward
 • Dış Ticarette Kur Riskini Nasıl Azaltırız – Opsiyon
 • Forward Ve Opsiyon İthalat Ve İhracatçının Risklerini Ne Kadar Korumaktadır?
 • Uluslararası Ticarette Firma Riski Nedir Nasıl Önlenebilir?
 • Dış Ticaret İşlemlerinde İthalatçı Firmanın Risklerini Hangi Yollarla Ortadan Kaldırabiliriz?
 • Mala İlişkin Risklerin Ortadan Kaldırılması İçin İzlenecek Yollar Nedir?
 • Dış Ticaret İşlemlerinde Sigorta Hangi Riskleri Azaltır Veya Ortadan Kaldırır?
 • Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre Riskleri Azaltmanın Kuralları
 • Vesaik Mukabili İşlemlerde Urc 522 Saylı Kurallara Uyum Sağlanması İthalatçıyı Ve İhracatçıyı Belli Konularda Riskten Korur
 • Mal Bedelinin Ödenmeme Ve Vesaikin Bankadan Çekilmemesi, Malların İthalatçı Tarafından Kabul Edilmemesi Riskinin Ortadan Kaldıran Önlemler
 • İthalatçı Tarafından Malların Çekilmeyerek Bilinçli Olarak Gümrüğe Bırakılmasının Önlenmesi, Gümrüklerin Mallara El Koyma Riski Ortadan Kaldırılması
 • Vadeli İşlemlerde Poliçe Bedelinin Zamanında Ödenmeme Riskine Karşı Poliçeye Aval Verilmesi, Risklerin Sıfırlanması
 • Müşteri Kabullu Poliçeye Bir Bankanın Aval Vermesi Riskleri Hangi Ölçüde Ortadan Kaldırır?
 • Peşin Alışverişlerde Risklerimizi Azaltmanın Yolları
 • Mal Mukabili İşlemlerde Risklerimizi Azaltmanın Yolları
 • Akreditifli İşlemlerde Ucp 600 Sayılı Bröşüre Uyum Sağlanması Hem İthalatçıyı Hem De İhracatçıyı Korur
 • Akreditiflerde Rezerv Riskini Nasıl Azaltabiliriz?
 • Akreditifte Amirin İflas Etmesi İhracatçı Açısından Bir Risk Teslil Eder Mi?
 • Akreditifte Amir Bankanın Mali Güçlük İçine Düşme Riski Olasılığı İçin Hangi Önlem Alınabilir? Akreditiflerde Teyid Bankasının İflas Etme Riskine Karşı Nasıl Önlem Alınabilir?
 • Akreditiflerde Rambursman Bankasının İflası Halinde Riskler Nasıl Ortadan Kaldırılabilir?
 • Akreditifte Rambursaman Bankasının Var Olması, Paranın Mutlaka Alınacağı Anlamına Gelir Mi? Gelirse Hangi Yol İzlenmeli?
 • Akreditifte Amir Bankanın Mali Güçlük İçine Düşmesi Olasılığı İçin Alınacak Önlemler Ve Riskin Ortadan Kaldırılması
 • Akreditiflerde Teyid Bankasının İflas Etmesi Halinde Riski Nasıl Ortadan Kaldırabiliriz?
 • Akreditiflerde Bankaların Riski, Akreditif Evrağının Postada Kaybolması Olasılığı İçin Nasıl Önlem Alınabilir?
 • Akreditifler Ne Kadar İthalatçıyı Koruyor ?
 • Akreditifler Ne Kadar İhracatçıyı Koruyor?
 • Uluslararası Ticarette En Büyük Risk Bilgisizlik Ve Eğitimsizliktir. Bu Riskler Rahatlıkla Ortadan Kaldırılabilir.
 • Temiz Ve Risksiz Dış Ticaretin Kurallarının Özet