• MAKRO VE MİKRO GÖSTERGELER, EKONOMİK VE FİNANSAL OKURYAZARLIK
image

ONLİNE

image

HAKAN ŞAKAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Makro Finansal Kavramlar
 • Dış Ticaret, Cari İşlemler, Sermaye İşlemleri ve Ödemeler Dengesi
 • Uluslararası Yatırım Pozisyonları (UYP)
 • Kamu Borçları,  Toplam Borç Stoku
 • TCMB Bilançosu ve Para Arzı
 • Faiz, Komisyon, Kur Değişimi, Sermaye İşlem Kar/Zararı Kavramları
 • Genel Maliyet ve Getiri Kavramları
 • İşletme Yönetiminde Makro Göstergelerin Mikro Göstergelerin Oluşturulmasındaki Rolü
 • Enflasyon Oranı/Devalüasyon Oranı İlişkisi
 • Makro Göstergelerin Hedef ve Bütçe Hesaplamalarındaki Rolü
 • Makro Göstergelerle Gider ve Gelir Değişim Oranları Arasındaki İlişki
 • Bileşik Faiz Oranı ve Basit Faiz Oranı Hesaplamalarının İşletmelerin Finansal Hesaplamalarındaki Kullanım Alanları