• YENİ NESİL LİDERLİK
image

ONLİNE

image

BERNA TALU

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Eğitim 2 gün sürecek olup tarih ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. Zoom bağlantısı için her iki günde aynı bağlantı bilgileri kullanılacaktır.

1. Gün: 13.12.2021 / 10.00 - 13.00

2. Gün: 14.12.2021 / 10.00 - 13.00

 

Uzun bir süre VUCA dünyasında yaşadık. VUCA kavramı bizleri değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak durumlarda neler yapmamız gerektiği üzerinde düşündürdü. Bu tip durumlara hazır ve uyumlu olmamız gerektiğini aşıladı. Bizi özümüzü düşünmeye ve çevik yaklaşımlara yöneltti. Biz VUCA dünyasına alışırken, VUCA dünyayı anlamlandırmakta ve gelecek senaryolarını belirlemekte yetersiz kaldı. Ve yaşadığımız dünya artık VUCA dünyası olmaktan çıktı. 2020 itibarıyla hayatımıza pandemi ve iklim değişikliği unsurlarıyla, dünya sahnesindeki değişikliklerle BANI girdi. BANI akronimi bizlere bir süredir kırılgan, kaygılı, doğrusal olmayan ve anlaşılmaz dünyanın çerçevesini çiziyor. Liderliğin tüm bu değişim ve dönüşümlere, belirsizliğe, karmaşıklığa ve anlaşılmazlığa hizalanan, uyumlanan, hatta değişimlerin yaratıcısı olan yeni sürümleri ortaya çıkıyor. Bu programda yeni dünyayı algılamakta perspektiflerimizi genişletirken, BANI dünyasında ön plana çıkan yeni nesil liderlik yaklaşımlarına kuş bakışıyla göz atacağız.

 • VUCA’dan BANI’ye Evrilen Dünya
 • BANI’nin Dili ve Yeni Nesil Liderlik Yaklaşımları  
 • Dönüşümcü Liderlik Nedir? Dönüşümcü Liderlik Boyutları
 • Bireyselleştirilmiş İlgi, İdealize Edilmiş Etki, Enteklektüel Uyarım, İlham Verici Motivasyon
 • Adaptif Liderlik Nedir? Adaptif Liderlik Boyutları
 • Bağlayıcı Davranış, Çekici/ Cezbedici Davranış, Doğrusal Olmayan Davranış
 • Adaptif Liderin Değişen Koşullarda, Belirsizlik ve Risk Altında Karar Alması
 • Koçvari Liderlik Nedir?  Koçvari Liderlik Becerileri
 • Takım Üyelerinin Değerlerini Anlamak ve Takımın Değerlerini Oluşturmasına Destek Vermek
 • Güven Oluşturmak ve Ekip İçi Güvenin Oluşmasına Destek Vermek, Ekip İçi Bağı Güçlendirmek
 • Merakla Güçlü Sorular Sormak ve Ekibin Merakla Güçlü Sorular Sormasına Destek Vermek
 • Bütünsel Dinlemek ve Ekip Üyelerinin Birbirini Bütünsel Dinlemelerine Destek Vermek
 • Ekip İçi Geribildirim/ İleri Bildirim Mekanizmalarını İşletmek
 • Ekip İçi Çatışma Kültürü Yaratmak
 • Ekip Üyelerinin Değişim Karşısındaki Doğal ve Bilinçsiz Dirençleriyle Başa Çıkmalarına Destek Vermek
 • Ekip Üyelerinin ve Ekibin Bütünsel Performasındaki Engelleri ve Destekleri Fark Etmesine Katkı Sağlamak