• ÜRETİM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ VE YÖNETİMİ (2 OTURUM)
image

ONLINE

image

PROF. DR. BARIŞ SİPAHİ

Eğitim Danışmanı

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Muhasebe kavramı ve finansal bilgi sistemi
 • Maliyet, muhasebe, ilke ve kavramlar
 • Maliyet muhasebesinin amaçları
 • İşletmenin hesap sistemi içindeki yeri ve kayıt sistemi
 • Maliyet Muhasebesinin Finansal tablolara etkisi
 • Maliyetlerin sınıflandırılması ve maliyet ile ilgili kavramlar
 • Üretim işletmelerinde maliyet unsurları ve yapısı
 • Kar planlaması / Geçerli maliyetler ve iletme kararları
 • Birim maliyetlerin hesaplanması ve mamul başına karlılık analizi
 • İşletmelerde etkin maliyet muhasebesi organizasyonu
 • Maliyet bilgilerinin yönetim amaçlı kullanımı
 • Katkı Payı Kavramı ve Yönetim Muhasebesi Açısından Önemi
 • Tam Maliyet, Değişken Maliyet, Normal Maliyet ve Asal Maliyet Yöntemlerine Göre Gelir Tablosu ve Analizi
 • Standart Maliyet Yönetimi
 • Maliyet – Hacim – Kar Analizi
 • Uygulamalar