• DÖNGÜSEL EKONOMİ
image

ONLINE

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Döngüsel Ekonomi Nedir?
 • Döngüsel Ekonomide Yedi Unsur
 • Döngüsel Ekonominin Lineer Ekonomiden Farkı Nedir?
  • Yeni Hammaddede Kullanımından Değerin Korunmasına
  • Eko-Verimlilikten Eko-Etkinliğe
  • Lineer Ve Döngüsel Ekonomi Arasındaki Fark
 • Döngüsel Ekonomi için Kategorizasyon Sistemi
  • Değer Piramidi
  • Döngüsel Ekonomi Sınıflandırma Sistemi
 • Döngüsel Ekonomi İş Modelleri
  • Accenture - “Döngüsel Ekonomi El Kitabı” ve “Atıktan Servete”
  • Delft- Product That Last
 • Malzemeler Döngüsel Ekonomide Nasıl Dolaşır?
  • Teknik ve Organik Malzemeler
  • Döngüsellik ile Sürdürülebilirlik İlişkisi
 • Döngüsellik Nasıl Ölçülür?
  • Döngüselliği Ölçme Araçları
  • Temel Çerçeve