• İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
image

ONLIKNE

image

Nalan ACAR

Eğitmen

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı
  • Yasal Mevzuat ve İçerik (İş Yasası, Tüzük Ve Yönetmelikler)
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
  • Kaza Nedenlerinin Analizi
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması