• ZOR İNSANLARLA BAŞA ÇIKMA SANATI
image

ONLINE

image

PSK. BESİM OGELMAN

Eğitim Danışmanı

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • İnsan ve Davranışı
  • Hepimiz Birbirimizden Farklıyız
  • Farklılığın Kaynakları
  • Tarz Farklılıkları
  • Duyum ve Algılamada Farklılık
  • Davranış Farklılıkları
 • Farklı Tarzları Tanıyalım
  • Tarzların Özellikleri ve Zayıf Yönleri
  • Uyum, Uyumsuzluk ve Ayak Uydurma Kavramları
 • Sorunlu Durumlarda Etkin Uygulamalar
  • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
  • Eğilgen-Saldırgan-Güvenli-Güvensiz Davranış Profilleri
  • Yaygın Zor İnsan Tiplemeleri ve Zor İnsanlar Karşısında Taktikler
  • İşyerinde Yaşanabilen Olumsuzluklar
  • Olumsuz İş Arkadaşları ile Başa Çıkma Teknikleri
 • Müşteri Hizmetinde Zorlu Durumlar
  • Sık Karşılaşılan Hoşnutsuzluk Durumları
  • Hoşnutsuz İnsanlar Neler Bekler?
  • Sorunlu Durumlarda Hizmet
  • Müşteri ve Soruna Bakış Açınız
  • Müşterinin Kuruma ve Soruna Bakış Açısı
 • Zor ve Çatışmalı Durumların Yarattığı Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
  • Stresin Maliyeti
  • Stresin Sinyalleri
  • Stresin Yarattığı Sonuçlar
  • Stresle Kısa ve Uzun Vadede Başa Çıkma Teknikleri
  • İnsanlar Neden Zor İnsan Olur?
  • Çatışmalı Zorlu Durumlar
  • Olumsuzluk Kaynakları, Nedenleri ve Başa Çıkma Teknikleri
  • Yaygın Zor İnsan Tipleri
  • Zor İnsanlar Karşısında Taktikler