• STRATEJİK SATINALMA VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (1.OTURUM)
image

ONLINE

image

ABDULLAH KUMRU

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Değişen Dünyada Değişen Satınalma
 • Değişimin Kilometre Taşları
 • Satınalmanın Önemini Arttıran Gelişmeler
 • Satınalma Sürecinde Kültürel Değişimler
 • Satınalma ve Satınalmacı
 • Stratejik Satınalma Süreci
 • Satınalmanın Potansiyel Katkıları
 • Satınalmanın Performans Ölçüm Kriterleri
 • Satınalmada Kurumsal Motivasyon
 • Satınalmacının Bireysel Özellikleri
 • Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramları
 • Tedarik Zinciri Otomasyonda BlockChain ve uygulamaları
 • Değer Zinciri: Porter Modeli
 • Lojistik Modeli
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli
 • Tedarik Zinciri Yönetiminde Denge
 • Tedarik Zincirinin Artan Önemi
 • Tedarik Zincirinde Kamçı Etkisi
 • Tedarik Zinciri ve Satın Alma Departman Riskleri ve Yönetimi
 • Malzeme Temin Risklerini Minimize Etmeye Odaklı Risk
 • Global Kriz Riski ve Yönetimi
 • Mücbir Sebeplerin Yarattığı Riskler ve Yönetimi
 • Satınalma / Tedarikçi Risk Analizler ve Uygulamalar
 • Risk Yönetimi Sürecinin Satınalma Sürecine Entegre Edilmesi
 • Tedarikçi ve Tedarik Kavramları
 • Tedarikçi ve Yan Sanayi
 • Tedarik Türleri
 • Kraljic Matriksi
 • Fisher Yaklaşımı
 • Maliyet Odaklı Yaklaşımlar
 • Tedarikçi Sayısı
  • Tedarik Bazı Dengelemesi
  • 70-30 Yaklaşımı
  • Çok Kaynaklı Tedarik Avantajları
  • Tek Kaynaklı Tedarik Avantajları
  • Tasarımcıya Verilecek Ana Bilgiler
  • Tedarikçi Sayısını Arttıran Faktörler
  • Porter’a Göre Tedarikçi Sayısı
  • Deming’e Göre Tedarikçi Sayısı
  • Tek/Çok Kaynak Kullanımı Kıyaslaması
 • İyi Tedarikçi Kavramı
 • İyi Tedarikçi Özellikleri
 • Tedarikçi Envanteri Oluşturmak
 • Tedarikçi Araştırma Yöntemleri

//text replace