• FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
image

ONLINE

image

HAKAN ŞAKAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Finansal Risk Yönetimi Kavramı ve Risk Türleri
  • Kredi Riski
  • Faiz Riski
  • Yabancı Para Kur Riski
  • Likidite Riski
  • Operasyonel Risk
 • Performans Yönetimi Kavramı
  • Hacim
  • Karlılık
  • Likidite Büyüklüğü
  • Özvarlık Büyüklüğü
  • Aktif Kalitesi
  • Aktif Karlılığı (RoA)
  • Özvarlık Karlılığı (RoE)
  • Net Katma Değer (NVA)
  • Şirketin Piyasa Değeri
 • Risk Yönetimi Kavramı ile Performans Yönetimi Kavramı Arasındaki İlişkiler
  • Paralellik İlişkisi
  • Sınırlama İlişkisi
  • Karşılıklı Bağımlılık İlişkisi
 • Sonuçların Takibi
  • Mali Tabloların Takibi
  • Performans Kriterlerinin Takibi
  • Rasyo Analizi (Dikey Analiz)
  • % Ağırlıklar Analizi (Dikey Analiz)
  • Trend Analizi (Yatay Analiz)
  • Risk/Performans Kriterlerinin Gerçekleşme Oranlarının ve Bu Oranların Hedefelenen Değerlerle Karşılaştırılması, Gerekiyorsa Düzeltmelerin Yapılması ve Bir Sonraki Döneme İlişkin Hazırlıklar

//text replace