• İŞE İADE DAVALARINA İŞVEREN YÖNÜNDEN BAKIŞ
image

ONLINE

  • EĞİTİM DETAYI
  • LOKASYON
  • İşe İade Dava Şartları
  • İşe İade Davası Öncesi Dava Şartı: Arabuluculuk 
  • İşten Çıkarma Yasağı Sonrası İş Akdi Feshedilen İşçilerin  İşe İade Davaları
  • İşe İade Davası Neticesinde İşveren Hak ve Yükümlülükleri
  • İşe İade Davası Sonucu Vergisel Sorumluluklar

//text replace