• ULUSLARARASI MARKA BAŞVURUSU VE TESCİL SÜREÇLERİ
 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Markanın Yurtdışında Tescili
 • Marka koruması ülkeseldir, farklı ülkelerde markanızı korumak için o ülkelerde markanızın tescilli olması gerekir.
 • Markanın Yurtdışında Tescil Sistemleri
  • WIPO
  • EUIPO
  • ARIPO
  • OAPI
  • Ülkesel başvuru
 • WIPO Başvurusu Nasıl Yapılır
  • Esas başvuru veya tescil şartı
  • Başvurunun menşe ofis vasıtasıyla yapılması zorunluluğu
 • WIPO Başvurusu Sonrası Süreç
 • Uygunsuzluklar ve Türleri
  • Sınıflandırma
  • Ücret
 • Ülkelerden Gelebilecek Kararlar ve Cevap Süreleri
 • Markanın Tescili
 • Milletlerarası Sicile İlişkin Değişiklik Talepleri
  • Marka sahibi değişikliği
  • Markanın sınırlandırılması, markadan vazgeçilmesi ve terkin
  • Marka sahibinin adında veya adresinde değişiklik
  • Vekilin adında veya adresinde değişiklik
 • WIPO Başvurusuna Sonradan Ülke Eklenmesi
 • Yenileme