• KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ
image

ONLINE

image

Sinan BAYRAKTAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Risk kavramı
 • Risk tanımı ve kavramlar
 • Olağanüstü dönemlerde riskin tanımlanması
 • Risk algısı
 • Risk ve fırsat düşüncesi
 • Sistematik risk
 • Yönetilebilen ve yönetilemeyen riskler
 • Kurum risk yönetimini önemi ve işleyiş
 • Risk zekasına sahip kurum anlayışı
 • Riskin sınıflandırması
 • Şirketlerin Karşılaşacağı Riskler
 • Riskin Etkisi ve Riskin Maliyeti
 • Risk Yönetiminin Amaçları
 • Risk Yönetim Sürecinin Farklı Risk Gruplarına Yönelik Olarak İncelenmesi
 • Sektörel risk tanımında hareket ederek yapılacak işlemler
 • Risk Yönetim Sürecinin Farklı Risk Gruplarına Yönelik Olarak İncelenmesi
 • Kurumsal risk yönetiminde başarı için kritik etkenler
 • Olasılık
 • Etki
 • Risk Haritası
 • Öncelikli risklerin belirlenmesi
 • Risklerin denetlenmesi ve yönetilmesi