• TİCARİ SÖZLEŞMELER VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR
image

ONLINE

image

FERDİ KAROĞLU

Eğitim Danışmanı

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Sözleşmelerle İlgili Temel Bilgiler

 

 • Sözleşme Öncesi Müzakereler ve Sorumluluk
 • Sözleşmeler Hukukuna Egemen Olan İlkeler
 • Sözleşmenin Kuruluşu ve Şekil Şartları
 • Sözleşmede Yer Alması Gereken Unsurlar
 • Sözleşmeye Aykırılık -Alacaklının ve Borçlunun Temerrüdü
 • Sözleşmede Temsil
 • Cezai Şart
 • Sözleşmenin Feshi ve Hukuki Sonuçları                  

 

 • Viyana Satım Anlaşması Çerçevesinde Satım Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi

 

 • Uluslararası Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 

 • INCOTERMS ve Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri
 • Arabuluculuk ve Uluslararası Tahkim