• İŞ HAYATINDA BAŞARININ ANAHTARI: ÇALIŞAN MOTİVASYONU
image

ONLINE

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Motivasyon Kavramı
 • Motivasyonun önündeki engeller:
  • Kişilik farklılıkları
  • Bakış açısı ve düşünce
  • Paradigmalar
  • Bilinçaltı kodlamaları
  • Algı farklılıkları
  • Empati eksikliği
 • Motivasyonu arttırma yolları
 • İş Yaşamında motivasyonu arttırma yolları
 • Uzaktan çalışırken bireysel motivasyonu koruma