• ULUSLARARASI TESLİM ŞEKİLLERİ ( INCOTERMS 2020)
image

ONLINE

image

CENGİZ ÖZCAN

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Dış Ticarete Başlangıç ve Temel Esaslar

 • Dış Ticarette Temel Kavramlar ve Taraflar
 • Dış Ticaretin Genel Analizi

Satış Sözleşmeleri

 • Satış Sözleşmelerinin Özellikleri
 • Satış Sözleşmelerinde Taraflar ve Hukuki Durum
 • Sözleşme Hukuku Açısından Hak ve Yükümlülükler

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

 • ICC-Uluslararası Ticaret Odası Incoterms 2020 Bülteninin Tanıtılması
 • Incoterms 2020’ye Göre Teslim Şekillerinin Açıklanması
 • Taşımacılık Ve Sigorta Uygulamaları (Sorumluluk) Açısından Analiz

Uluslararası Fiyatlandırma Yöntemleri

 • Aykırı Incoterms Uygulamaları
 • İhracat – İthalat Maliyetleri Açısından Analizlerin Yapılması

Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler

 • Peşin Ödeme, Vesaik Mukabili ve Mal Mukabili Ödeme Şekillerinin Tanıtılması
 • Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Akreditifli Ödeme Şekli

 • Akreditifli Bir İşlemde Sürecin İhracat, İthalat ve Bankalar Açısından İncelenmesi
 • Akreditif İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Pandemi Sürecinde Teslim ve Ödeme Şekillerinde Karşılaşılan Sorunlar

 • Teslimde Yapılması Gerekenler
 • Ödeme Unsurları Bakımından Yapılması Gerekenler