• PANDEMİ SONRASI OLASI FİNANSAL KRİZİN ETKİLERİ
image

Online Eğitim

image

Hakan ŞAKAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

MAKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

 • Krize İlişkin Veriler
  • Olası Krizin Bir Önceki Krizle  (2008-2009 Kriziyle)  Bağlantısı ve İlgisi
   • 2008-2009 Krizinin Nedenleri ve Sonuçları
    • Gelişmiş Ülkelerde Oluşan Kolay Kredilendirme Süreci
    • Gelişmiş Ülkelerde Krizin Yayılma Süreci: Türev Ürünler ve Türev Ürünlerin Fiyatlaması
   • 2008-2009 Krizinin Çözüm Yöntemi ve Bu Yöntemin Olası Krizle İlgisi, Neden / Sonuç İlişkisi
    • Gelişmiş Ülkelerde Siyasi Otoriteler Tarafından Zor Durumdaki İşletmelerin Hisse Senetlerinin Satın Alınması ve Karşılıksız Fonlama (Düşük Faizle Sınırsız Fonlama)
    • Gelişmiş Ülkelerde Batması Gereken İşletme ve Bankaların Yaşatılması
    • Tüm Bu Politikaların Yaratmakta Olduğu Enflasyonist Sonuçlar
 • CORONA Virüs Salgınının Yarattığı Yeni Gelişmeler
 • Avrupa Birliğinin Oluşması İlkelerindeki Zayıf Noktalar (Güçlü Merkez Ülkeler ve Zayıf Çevre Ülkeler)
 • Avrupa Birliğinin Zayıf Ekonomik Verileri ve Düşük Verimlilik Problemi
 • A.B. Ülkelerinde Yüksek Kamu Borçları
 • Çevre Ülkelerin (Yunanistan, İspanya, İrlanda, Portekiz vb.) Problemleri
 • Türkiye’nin Problemleri
   • TCMB Rezervlerindeki Erime ve Nedenleri
    • Cari Açık
    • Uluslararası Piyasalardaki Likidite Daralması ve Yatırım İsteğinde Azalma
    • Ekonomi Yönetiminde Yapılan Hatalar

MİKRO PROBLEMLERİN İNCELENMESİ

 • İşletmelerin Kısa ve Orta / Uzun Vadede Yaşayabileceği Problemler
   • Kısa Vadede Yaşanabilecek Problemler
     • YP Kur Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Kur Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
     • Faiz Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Faiz Oranlarının Artışından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
     • Likidite Pozisyonun Teknik Açıklaması, Hesaplanması ve Dış Borçlanma Olanaklarının Daralmasından Kaynaklanabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri
   • Orta ve Uzun Vadede Yaşanabilecek Problemler
     • Ciro Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
     • Kar Kaybı, Kar Marjının Düşmesi Problemi ve Çözüm Önerileri
     • Özvarlık Kaybı Problemi ve Çözüm Önerileri
     • Alacak Kalitesinin Bozulması Problemi ve Çözüm Önerileri
     • Dış Finansman Olanaklarının Daralması Problemi ve Çözüm Önerileri
   • Krizde Alınabilecek Acil Önlemler
   • Kriz Döneminde Bütçeleme ve Hedef Politikası
   • Kriz Yönetimi
 • İşletme Mali Tabloları Üzerinde Uygulamalar