• TÜRK EXIMBANK KREDİLERİ VE GAYRİNAKDİ FİNANSMAN
image

Online Eğitim

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON
 • Türk Eximbank Kredileri ve Faaliyet Alanları
 • Türk Eximbank – Özet
 • Turk Eximbank’ın Misyonu
 • Türk Eximbank İhracat Kredileri
 • Türk Eximbank’ın Bankalara ve Firmalara Verdiği Limitler?
 • Bankalar Aracılığı ile Kullandırılan Krediler
 • SÖİK - Sevk Öncesi İhracat Kredileri
 • SÖİK – Sevk Öncesi İhracat Kredileri Türk Eximbank Açıklamaları
 • Türk Eximbank SÖİK – Tanım ve Kapsam
 • Türk Eximbank SÖİK Kredisinde Aracı Bankaların Rolü ve Üstlendiği Misyon Nedir?
 • Türk Eximbank SÖİK Uygulama Esasları - Şekil
 • Türk Eximbank SÖİK’in Değerlendirilmesi
 • Türk Eximbank’a SÖİK Müracaatların İletilmesi
 • Türk Eximbank SÖİK Kredi Teminatı Neler Olabilir? Aracı Bankaların Firmalardan Talep Ettiği Teminat? Türk Eximbank’ın Aracı Bankalardan Talep Ettiği Teminatlar Nedir?
 • Türk Eximbank SÖİK – Kredi Türleri
 • Türk Eximbank SÖİK – Kredilendirilemeyen İhracat Şekilleri
 • Türk Eximbank SÖİK – Vergi Resim ve Harç İstisnası
 • Türk Eximbank SÖİK  - Banka Limiti
 • Türk Eximbank SÖİK  - Firma Limiti
 • Türk Eximbank SÖİK  - Proğram Kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
 • Türk Eximbank SÖİK  - İhracat / Hizmet / Taahhüt
 • Türk Eximbank SÖİK  - Müracaat Şekli
 • Türk Eximbank SÖİK - Teminat
 • Türk Eximbank SÖİK  - Ek Süre ve Mucbir Sebep Halleri
 • Türk Eximbank SÖİK  - Kredi Vadesi
 • Türk Eximbank SÖİK – İhracat ve Satış Taahhüdünün Kapatılması
 • Türk Eximbank SÖİK – Taahhüt Hesaplarına Sayılmayacak İhracat / Satış / Hizmetler
 • Türk Eximbank SÖİK – İhracat / Satış / Hizmet Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler
 • Türk Eximbank SÖİK – İhracat Kredi Sigortasından Doğan Yükümlülükleri Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler
 • Türk Eximbank SÖİK – Amaç ve Kullanım Dışı Uygulamalarda Aracı Bankalara Uygulanacak Müeyyideler
 • Türk Eximbank SÖİK  - Bilgi Verme
 • Türk Eximbank SÖİK  -  Banka Uygulaması
 • Aracı Bankalar Aracılığı ile Firmalara Kullandırılan Krediler SÖİK - Sevk Öncesi İhracat Kredileri (Döviz/TRL)
 • Türk Eximbank SÖİK Kredisinin Kullanımı
 • Türk Eximbank SÖİK Kredisinin Süreleri Nedir?
 • Türk Eximbank SÖİK Kredisinin Vade Yapısı – TRL / YP
 • Türk Eximbank SÖİK Kredisinin Taksit Tahsilatları?
 • Türk Eximbank SÖİK Kredisinin İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi Taahhüt Kapamasına İlişkin Uygulama Esasları – Yeni Hüküm.
 • Türk Eximbank – RK – Reeskont Kredileri
 • Türk Eximbank Reeskont Kredileri Genel Kurallar
 • Türk Eximbank’ın Reeskont Kredisi İçin Kabul Ettiği Bonolar
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredileri
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredileri – Amacı ve Müracaat Şekli
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredileri – Türk Eximbank Değerlendirmeleri
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredileri - Teminat
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredileri – Kullanım, Taahhüt Kapama
 • Kobi İhracata Hazırlık Kredileri – Cezai Faiz
 • Türk Eximbank - İhracat Kredi Sigortası –Alacağın Kaskosu
 • Türk Eximbank - İhracat Kredi Sigortası Nedir
 • Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortasının Avantajları
 • Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta Sözleşmesi, İhracatçının Finansman Teminini Nasıl Kolaylaştırır?
 • Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortasının Avantajları
 • Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta Sözleşmesi, İhracatçının Finansman Teminini Nasıl Kolaylaştırır?
 • Gayrinakdi Finansman
 • Gayri Nakdi Krediler
 • İthalat Kredileri
 • Akreditifler
 • Kabul Kredisi
 • Garantiler
 • Akreditiflerin Genel Yapısı Ve Riskleri
 • Akreditifteki Taraflar
 • Akreditiflerin Verdiği Güvenceler
 • Akreditiflerde Teyid Unsuru
 • Akreditiflerin Yükümlülük Almayacağı Hususlar
 • Kabul Kredili İşlem Açıklamaları
 • Poliçeler
 • Poliçelerin Mahiyeti, Yapısı, Cirosu
 • Banka Avalli Poliçeler
 • Müşteri Kabullü Poliçeler
 • Poliçelerde Protesto
 • Poliçelerin Cirosu
 • Gayri Nakdi Kredilerin Faydaları