• DIŞ TİCARETTE TESLİM VE ÖDEME ŞEKİLLERİ (INCOTERMS 2020)
image

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim şekilleridir. Uluslararası Ticaret Odaları’nın (ICC) son değişikliklerinin yer aldığı INCOTERMS 2010 ile INCOTERMS 2020 kurallarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı teslim şekillerinde her senaryoda alıcının, satıcının sorumluluk ve riskleri ele alınmakta ve görsel olarak resmedilmektedir

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Kimler Katılmalı

Dış ticaret şirketlerinin dış işlemler, finans, pazarlama departmanlarında çalışan her kademedeki mensuplar

Eğitim Amacı

Ödeme şekilleri kadar diğer önemli bir konu da teslim şekilleridir. Uluslararası Ticaret Odaları’nın (ICC) son değişikliklerinin yer aldığı INCOTERMS 2010 ile INCOTERMS 2020 kurallarının karşılaştırmalı olarak ele alındığı teslim şekillerinde her alıcının, satıcının sorumluluk ve riskleri ele alınmakta ve görsel olarak resmedilmektedir.

Anlatımlar teori değil, görsel ve vak’a içeriklidir. Ödeme şekillerine de değinilecek bu eğitimde bankaların,  alıcıların, satıcıların tüm sorumluluk ve riskleri açık bir şekilde ortaya konulmaktadır.

Uluslararası ticaretteki tüm gizli risklerin vak’alarla ortaya konulduğu bu eğitimde dış ticarette kullanılan gerçek belgeler üzerinde de durulmaktadır. 

Diğer taraftan uluslararası ticarette en yaygın kullanılan değerli belgelerden deniz konşimentosu ve sigorta poliçelerinin genel yapısı, bankacılıktaki yeri ve önemi ile riskleri, kullanım biçimleri geniş biçimde ele alınmaktadır. Deniz konşimentosunun ve sigorta poliçelerinin gerçek belgeleri üzerinde çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri – Incoterms 2020
 • Transfer Of Risk From The Seller To The Buyer – Chart
 • Dış Ticarette Teslim Şekilleri
 • International Commercial Terms – Karşılaştırmalı Tablo
 • International Commercial Terms - Chart
 • Teslim Şekillerinin Esas Olarak İncelenmesi
 • Incoterms 2020 Quick Reference Chart-Alıcı/Satıcı Sorumlulukları
 • Incoterms Teslim Şekillerinin İncelenmesi
 • EXW, EX WORKS  - İşyerinde Teslim
 • FCA, Free Carrier– Taşıyıcıya Teslim
 • FAS, Free Alongsıde Ship – Gemi Doğrultusunda Teslim
 • FOB, Free On Board -  Gemi Güvertesinde Teslim
 • CFR, Cost And Freight – Mal Bedeli Ve Navlun (Taşıma Bedeli)
 • CIF, Cost Insurance And Freight – Mal Bedeli Sigorta Ve Navlun
 • CPT, Carriage Paid To – Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim
 • CIP, Carriage Insurance Paid To – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş
 • DAP,  Delivered At Place – Belirlenen Bir Yerde Teslim
 • DPU, Delivered At Place Unloaded  – Belirlenen Yerde Teslim Yükleme Yapılmaksızın.
 • DDP, Delivered Duty Paid – Gümrük Resmi Ödenmiş Varış Yerinde Teslim
 • Dış Ticarette Ödeme ve Sorumluluklarının Karşılaştırmalı Tablosu
 • Dış Ticarette Ödeme Şekillerine Göre İthalatçı ve İhracatçı En Riskli veya En Az Riskli Olduğu Durumlar - Şekil
 • Peşin Ödeme Tanım
 • Peşin Ödeme ve İşlem Adımları
 • Peşin Ödeme – Şekil
 • Peşin Ödemede Risk
 • Peşin Ödemede Bankaların Sorumluluk ve Takibi
 • Peşin Ödemenin Özellikleri
 • Mal Mukabili Ödeme Tanım
 • Mal Mukabilinde Şekil
 • Mal Mukabili Ödemenin İşleyişi ve Şekil
 • Vesaik Mukabili Tanım
 • Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
 • Vesaik Mukabili İşlem Adımları
 • Vesaik Mukabili İşlem ve Şekil
 • Uniform Rules for Collections – URC 522
 • Tam Takım Vesaik Mukabili İhracat Evraklarının İncelenmesi
 • Tam Takım Vesaik Mukabili İthalat Evraklarının İncelenmesi
 • Vesaik Mukabili Gerçek Römiz Mektubu – Schedule Letter
 • Vesaik Mukabili İşlemde Risk
 • Riskler ve Avantajlar
 • Tahsil Vesaikinin İhracatçı Riskleri
 • Tahsil Vesaikinden Doğan İhracatçı Risklerinin Azaltmanın Başlıca Yolları
 • Genel Yapısı Dolayısı ile Tahsil Vesaikinin İhracatçı Açısından Avantajları
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Dezavantajları 
 • Tahsil Vesaikinin İthalatçı İçin Avantajları
 • Kabul Kredili İşlemler – Vadeli Satışlar ve Poliçeler
 • Kabul Kredili İşlemler – Müşteri Kabullü Poliçeler
 • Kabul Kredili İşlemler – Banka Avalli Poliçeler
 • Banka Avali Poliçeler, Unsurları, Riskleri ve Avantajları
 • Gerçek Poliçe İncelemesi