• MÜŞTERİ KAYBI YAŞANMADAN TAHSİLAT ZORLUKLARININ ÇÖZÜMÜ
image

Eğitimin amacı, süreçler üzerindeki çözümleri sunarak biriken ve donuklaşan alacakların hızını arttırma konusunda yapılacaklarını belirlemek ve çözüme kavuşturmak olacaktır.

image

Sinan BAYRAKTAR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

Küresel kriz öncesi ve sonrasında, alacakların tahsilinde yaşanan zorluklar ve tahsilat yapamama konusundaki sorunlar giderek artış göstermektedir. Özellikle bir evraka tabi olmadan yapılan satışlardaki vade uzamaları ve tahsilatta yaşanan hukuksal çözümsüzlükler tüm işletmelerin karşısında dağ gibi sorunlar oluşturmaktadır.

Alacakların yönetilmesinin özel bir sanat olduğu ülkemizde, borcun da yönetilerek net işletme sermayesinin kontrol edilebilmesi doğru bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

Eğitimin amacı, süreçler üzerindeki çözümleri sunarak biriken ve donuklaşan alacakların hızını arttırma konusunda yapılacaklarını belirlemek ve çözüme kavuşturmak olacaktır.

Eğitim sırasında süreç yönetimindeki zafiyetlerin tespit edilmesi beraberinde çözüm önerilerinin geliştirilmesini, bu da sorunların çözülmesini sağlayacaktır.

Esas olan “alırken kazanmak” felsefesine dayanarak satışta başlangıçtaki müşteri seçiminin analizi ve doğru satış yapabilmenin kuralları da dikkate alınacaktır.

“Başarılı tahsilat, başarılı satıştan gelir” sloganından hareketle müşteri seçimindeki istihbarat ve analiz yöntemleri (kredi, risk ve alacak yönetimi) de önemle değerlendirilerek gerekli çalışmalar önerilecektir.

Eğitim sırasında yapılacak rol-play çalışmaları ve test uygulamaları ile yapılacak ölçümlemelerde sonuç odaklı bir süreç izlenmekte olup eğitim sonundaki dönem içerisinde de gereken değerlendirmeler kurumlar ile paylaşılacaktır.

İÇERİK:

 • Müşteri yönetimi ve değişen dünyada müşteri profili,
 • Müşteriler de SORUNLU hale gelmeye başladı,neden ?
 • Genel ekonomik kavramların ödeme gecikmelerine etkisi ve analizi
 • Türkiye gerçekleri ve kriz yönetimi
 • Sektörel analiz ve tahsilatta sektör farklılıkları
 • Güncel ekonomiden kaynaklanan sorunların yarattığı tahsilat çözümleri
 • Tahsilatta finansal uygulamaların tanımı ve bilinmesi gereken finansal araçlar
 • Sorunlu müşterilerle ilişki yönetimi,
 • Müşterilerde aranacak niteliklerin belirlenmesi,
 • Müşteri Analizi ve Araştırması “Doğru Müşteri, Doğru Satışı Getirir”
 • Müşteri analiz yöntemleri
 • Bireysel veya kurumsal müşteri ayrımı, key account müşteri kavramının analizi
 • Key account müşterilerde yaşanabilecek tahsilat sorunları, vade gecikmeleri
 • Mevcut ve yeni müşteri bulmada istihbarat ve araştırma etkinlikleri
 • Alacak Yönetimi, Alacak Yapılandırması ve Bilanço İçerisinde Alacakların Önemi
 • Alacakların yönetiminde etkinliği arttırmak için öneriler
 • Tahsilat Gecikmelerinin Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri ve kurum açısından değerlendirilmesi,
 • Geciken Tahsilatta Kıymetli Evrak ve Vade Yapılandırması, alternatif öneriler
 • Kredili satışlardaki riskler ve risklerin tanımlanarak doğru risk alma yöntemleri
 • Müşteri Kaybı Yaşanmadan Tahsilat Çözümleri
 • Mevcut müşteri mi? Yeni müşteri mi?, CRM’in değeri
 • Firmalarda Tahsilat Sistemleri Kurulumu ve Yönetimi
 • Telefonla tahsilatın önemi ve zaman kavramı
 • Telefonda etkili tahsilat yapabilme teknikleri
 • Sesiniz ve tahsilata etkisi
 • Arayan siz, aranılan siz durumlarında kontrol
 • Alacak tahsilinin kontrolü ve izlenme teknikleri
 • Alacak tahsilini yöneten personelin yapılandırması ve analizi
 • Mevcut personelin kişisel analizi ve tahsilata etkisinin ölçülmesi
 • Bayilik ve VİP müşterilerde Kredi Risk Yönetimi ve Müşteri Kredi Limiti Tahsisi
 • Müşteri ve sektör bazında scoring ve önemi
 • Gecikmiş Alacaklar Takibi ve Tahsili Gecikmiş Alacaklardaki Hukuksal sorunlar ve çözüm önerileri
 • Tahsilat etkinliğinde hukuksal sözleşmelerin gücü
 • Alacakların ortalama tahsil süresi, borçların ortalama ödeme süresi ve alacak yaşlandırma çizelgelerinin yorumu ve örneklemeleri  
 • Önerilerin ve sorunların tartışılması