• EXCEL MAKRO EĞİTİMİ
image

Katılımcıların, MS Excel’i programlayarak uygulama geliştirmelerini, VBA programlama diliyle yordam ve modüller oluşturmayı, programlama temelleri olan değişken, fonksiyonlar, blok kontrol deyimleri, döngüler gibi metotları öğrenmeyi, Form ve form elemanlarını programlamayı öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Böylece Excel’de tekrarlanan işleri tek bir komutla yapabileceklerdir.

image

Semih SUNGUR

Eğitmen

 • EĞİTİM DETAYI
 • LOKASYON

KİMLER KATILMALI

Microsoft Excel kullanmakta olup, bilgilerini daha ileri taşımak isteyen ve kullanım becerilerini geliştirmek isteyen, çalışma ve raporlarını daha etkin ve verimli hale getirmek isteyen herkes için uygundur. Bu eğitim programına katılacak olanların daha önce İleri Excel eğitimini almış olmaları veya bu derecede Excel bilgisine sahip olmaları önerilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Makrolara Giriş
  • Makrolara Giriş ve Çeşitleri
  • Oluşturma Yöntemine Göre Makrolar
  • Makro Kaydetmek
  • Makroları Çalıştırmak
  • Makroları Nesnelere Bağlamak
  • Makro Seçeneklerini Düzenlemek
  • Makroları Düzenlemek
  • Makroları Silmek
  • Makrolarda Güvenlik
  • VBA Kodlarını Parola ile Korumak
 • Visual Basic for Application(VBA) Penceresi
  • Araç çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
  • Kod Penceresi
  • Properties Penceresi
  • Project Explorer Penceresi
  • Module, User Form, Class Kavramları
  • Modül, Prosedür ve Alt Prosedür Yapıları
  • Nesne Olayları ve Olay Prosedürleri
 • Programlama Yapısı
  • Nesne Tabanlı Programlama Nedir?
  • Nesne Kavramı ve Nesnelerin Özellik, Metot ve Olayları
  • Prosedür ve Çeşitleri
  • Sabit ve Değişkenler
   • Değişkenler ve Değişken tipleri
   • Değişkenlerin Tanım Aralığı
  • Blok Kontrol Deyimleri ve Koşul Yapıları
   • If … Else … End if
   • Select Case
   • GOTO Deyimi
  • Döngü Çeşitleri
   • Do While
   • Do Until
   • For Next
  • GOTO Deyimi
  • Yerleşik Excel Fonksiyonlarını Kod İçinde Kullanmak
   • Vlookup
   • Sumif, Averageif, Countif
   • Sum, Average, Min, Max
 • Excel Öğelerini Programlama
  • Excel Nesne Yapısı (Application, Workbook, Sheet, Row,Column, Cell, Range)
  • Hücre Başvuru Yöntemleri
  • Hücre, Satır, Sütün Seçmek
  • Seçili Olan Satır, Sütun ve Hücrelerin Sayısını Öğrenmek
  • Hücreye Formül Yazdırmak
  • Hücreye Değer Girmek
  • Hücre Özelliklerini Değiştirmek
 • Operatörler
  • Aritmetik Operatörler (^, *, /, \, +, - , & , Mod)
  • Karşılaştırma operatörleri (=, ,<> , <, > , <= , >= , LIKE, IS)
  • Mantıksal Operatörler (NOT, AND, OR)
 • Hata Denetimi
  • Hata Kontrol Deyimleri
  • Hata Kodları ve Açıklamalar
 • Fonksiyonlar
  • Sık Kullanılan VBA Fonksiyonları
  • Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar Oluşturmak
  • Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak
  • Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak
  • Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak
  • User Formlar Üzerinde Çalışma
   • User Form Oluşturmak
   • Olarak Form Nesnesinin Özellikleri
   • Form Nesnesinin Olayları
   • Form Kontrolleri
   • Kontrollerin Özellikleri
   • Kontrollerin Olayları
  • VBA İle Örnek Uygulamalar
   • Makro ile Sayfaları Yazdırma Örnek Uygulaması
   • Makrolarla Grafik Oluşturmak
   • Makro ile Özet Tablo Oluşturmak
   • Makro ile Filtreleme ve Sıralama Örneği
   • Makro ile Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak
   • Makro ile Mail Gönderme Örneği
   • MS-ACCESS Verileri ile Çalışma Örneği Uygulaması
   • MS-SQL Server Verileri ile Çalışma Örneği Uygulaması