image
  • Ata ÖZDEMİRCİ
  • ACADEMIA MARMARA

Doç. Dr. Ata Özdemirci, stratejik yönetim ve insan kaynakları, kurumsal girişimcilik, yönetim felsefesi, bilim felsefesi ve araştırma yöntemleri konularında uzmanlaşmıştır. Bugüne kadar farklı sektörlerdeki kuruluşlara uzmanlık alanına giren konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. Performans değerleme sistemlerinin kurulumu, stratejik planlama, iş analizlerinin yapılıp görev tanımlarının hazırlanması, süreç akış şemalarının ve değer analizlerinin yapılması bu hizmetlerden bazılarıdır. Vermiş olduğu eğitimler, ağırlıklı olarak liderlik, stratejik yönetim ve insan kaynakları alanlarındadır.

 

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Doç. Dr. Ata Özdemirci, bir süre inşaat mühendisliği ve risk mühendisliği yaptıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalı’ndan almıştır. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Performans Değerlendirme Sistemleri”, “Yönetim Düşünce Sistem ve Süreçleri”, “Girişimcilik ve İş Planı”, “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, “Değer Yönetimi” ve “Uygarlık Tarihi” derslerini vermektedir.