image
  • Hakan TOKER
  • HAKAN TOKER (İMMİB DANIŞMANI)

Tüm Türkiye çapında Gümrük ve Dış Ticaret Operasyonlarının yaklaşık %70 inin yapıldığı, 2000 personel ve 17 Gümrük Müdürlüğü ile 12 Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nün ’nün bağlı olduğu İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü (İstanbul Gümrükleri Bölge Müdürlüğü)  bünyesinde, çeşitli görevlerde bulunmuştur.

 

Tüm Türkiye çapında Maliye ve Gümrük Bakanlığı / Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Müfettişi ve Gümrük Başmüfettişi unvanıyla Gümrük , Gümrük Muhafaza Başmüdürlüklerinin, TASİŞ Bölge Müdürlüklerinin ve Gümrük , Gümrük Muhafaza Müdürlüklerinin  teftişi; anılan idarelerin yaptığı işlere yönelik İdari Soruşturmalar ve Kaçakçılık Soruşturmaları

 

Gümrük Müsteşarlığı’nı temsilen veya kişisel olarak  Uluslararası Nakliye; Lojistik, Dış Ticaret ve Gümrük Uygulamaları, Kalite Güvence Sistemi  vb. konularda  çeşitli ulusal veya uluslararası mesleki toplantılara, panel, seminer ve kongrelere  dinleyici / panelist / yönetici olarak katılım.

 

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları konusunda pek çok dergi, gazete ve yayın organında süreli / süresiz Yazarlık

 

EĞİTİM

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı    2008 – Devam ediyor

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı / Uluslararası Kalite Yönetimi  Bilim Dalı 1994 – 1996

Delaware Technical Community College  USA / Delaware  State  İngilizce  1993 - 1994

Lisans

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü 1978 – 1984

 

ÖZEL EĞİTİM / SEMİNER / PANEL

 

1996 – 2003 Ulusal Kalite Kongreleri

2001 – 2003 Ulusal Lojistik Kongreleri

Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde çeşitli dönemlerde, pek çok “Mesleki Eğitim Programı”

Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde pek çok “Mesleki Eğitim Programı” 

İstanbul Ticaret Odası , İTKİB , Dış Ticaret Müst., DTM İhracatı Geliştirme Merkezi  Bünyesinde pek çok “Mesleki Eğitim Programı”